Kapat

Çevre

Nötron bombası, nükleer bir silah olarak kullanılan ve özellikle nötron radyasyonu yayarak büyük bir etki yarata...

1960’lardan bu yana araştırmacılar uranyum için beklenmedik bir hasat alanına yöneliyor: dünya okyanusları...

Mikroplastikler hakkında birçok tartışma ve endişe bulunmaktadır. Bu madde, plastik parçacıkların boyutlarına gö...

Isı geri kazanımlı havalandırma sistemi, enerji tasarrufu sağlayan modern bir havalandırma sistemidir. Bu sistem...

Günümüzde su kaynakları ve su yönetimi konuları giderek önem kazanmaktadır. Bu alanda kullanılan birçok yöntem v...

Hidrojen sızması, ismini duyduğunuzda ne anladığınızı doğru tahmin ettiğiniz bir terimdir. Küçük metal nanoparti...

1.1 Giriş 1.2 Hidrojen Elementinin Özellikleri Nelerdir ? 1.3 Yeşil Hidrojen Nedir? Gri Ve Mavi Hidrojenden Fark...

Mühendislerin sesi genelde nicel veriler ışığında çıkar. Mühendisliği; edebiyat, felsefe ve sosyoloji gibi sübje...

Küresel tohum depoları denilen yer insanların kıyamet ambarlarıdır. Evet, bu yerin bir diğer adı da budur. Çünkü...

Dünyamız ozon tabakası adı verilen bir gaz tarafında çevrilirdir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra bu gaz tabak...

Genel tanımıyla karbon ayak izi her kişinin insansal faaliyetleri sonucunda doğada oluşturduğu karbondioksit mik...

Dağ buzulları

Dağ buzulları hızlı bir şekilde yok olmaya devam ediyor. Yapılan araştırma dağ buzullarının bir kısmının kısa sü...

Volkswagen karbon nötr

Volkswagen karbon nötr hedefine ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Bunun için firma 2050 yılına kadar yapmak isted...

Buzulların erime hızı

Buzulların erime hızı son zamanlarda ciddi seviyede artış gösterdi. Bu durum küresel ısınmayı önemli ölçüde teti...

Plastik Nedir? Bu yazımda, hayatımızda fazlasıyla yer edinen ve zaman zaman çıkarmak istesek te bir türlü ayrıla...

Atık kavramı, günlük hayatta kullanım süresi dolan ve ortamdan uzaklaştırılması gereken maddeleri ifade etmekted...

Freiburg Üniversitesi Orman Biyomateryalleri Bölümünde görev yapmakta olan Prof. Dr. Marie-Pierre Laborie başkan...

İşe, okula ya da sinemaya giderken kullandığımız toplu taşımalarda, özel araçlarımızda, gemilerimizde, sinemaya ...