Kapat

Teknik Kütüphane

Sertlik Nedir? Malzeme biliminde, sertlik bir malzemenin direncini veya yüzeyinin çeşitli kuvvetlere karşı (aşın...

Temas açısı nedir? Temas açısı, bir sıvının veya katı bir cismin bir yüzey üzerindeki bir sıvıyla temas ettiği n...

Bakır Nedir? Bakır, eski çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir metal olup günümüze kadar insanlığın ilerlemes...

Termal kaynaklı şekil hafızalı polimerler, son derece ilgi çekici bir malzeme grup olarak karşımıza çıkmaktadır....

Günümüzün hızla gelişen teknolojisiyle birlikte, yeni ve ilginç malzemeler ortaya çıkmaktadır. Bu malzemelerden ...

Korozyon nedir? Malzemelerin (genellikle metalik özellikte olan malzemeler) bulundukları ortam ile girdikleri el...

Triboloji, malzeme yüzeylerinin temas halindeki davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, sadece m...

Metal enjeksiyonu, metal parçaların seri üretiminde oldukça yaygın bir üretim yöntemidir. Bu yöntem, hassas ve k...

Isıl işlemde temel kavramlardan biri efektif sertlik derinliğidir. ESD veya ingilizce olarak EHD-ECD olarak da i...

Bor karbür, endüstriyel, savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde kullanımı olan ve kullanımı her geçen g...

Eklemeli üretim(Additive Manufacturing), bir malzemenin tabakalar halinde birleştirilerek fiziksel bir parçaya d...

Bir metalin sulu çözeltilerde çözünmesi ve ürünlerin stabilitesi; metalin doğasına, çözeltinin oksitleme gücüne ...

Alüminyum alaşımları için ısıl işlem farklı türlerden oluşur. Bunlardan en yaygınları kuşkusuz T5 ve T6 işlemler...

Özet Bu çalışmada ETİAL171 alüminyum ve AM50 magnezyum alaşımlarının bimetal döküm yöntemi ile şekillendirilmesi...

Polimerlerin uygulama şartlarına uyması için performans özelliklerine olan sürekli artan talep, bilim insanların...

Hasarsız (tahribatsız) muayene; metalik malzemeler başta olmak üzere çoğu mühendislik malzemelerinin üretim, şek...

Biyomalzeme nedir? Biyomalzemeler, bir organı, dokuyu veya insan vücudunun fonksiyonel kısmını iyileştirebilen v...

Uygarlık geliştikçe insanlığın ihtiyaç duyduğu malzemeler her zaman daha güçlü, daha dayanıklı malzemeler olmuşt...

Sizlere, biyoyakıt sayesinde yakın bir tarihte arabalarınızın deposunu bahçenizdeki mısırları kullanarak doldura...

Kontinü tip fırın

Kontinü tip fırınlarda yapılan malzemeler ve ısıl işlem tipleri nelerdir? Kontinü tip ısıl işlem fırınlarında ne...