Karbondioksit Yakalama ve Depolamanın Önemi, Karbondioksit Tutucu Malzemeler

Enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılması sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonları çoğunlukla karbon ve karbondioksit gazlarının yoğun biçimde atmosfere salınımı, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği mücadelesi kapsamında karbon emisyonlarının yakalanması, tutulması ve depolanması teknolojileri konularında yapılan çalışmalar Karbondioksit yakalama ve depolama teknikleri (Carbon Capture and Storage-CCS) olarak anılmaktadır. …

Pas Sökücü Lazer Tabanca

PASLANMA Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin en sinsi ve sabırlı düşmanlarından biri korozyon ve korozyonun bir piyonu olan herkesin bildiği ve genelde metalleri mesken tuttukları pas, hayatımızın herhangi bir yerinde her an denk gelebilecek şekilde bizleri izlerler. Özellikle demir ve demir içerikli (dökme demir, çelik) malzemelerin de hastalığı olan bu korozyon çeşidi otomobillerde, bisikletlerde, gemilerde, iş alet …

Osmanlı Top Teknolojisi ve Üretimi

Fatih Sultan Mehmed devri(1451-1481), top döküm teknolojisi açısında önemli gelişmelerin yaşanarak zirveye ulaştığı ve Tophane-i Amire’nin kuruluşu ile Osmanlı topçunun bir nevi kurumsallaştığı bir dönemdir. Diğer yandan dünya topçuluk tarihinde dikkate değer tarzda önemli bulunan seyyar top dökümhaneleri kavramı ve iki parçalı büyük muhasara topları dökümü Fatih Sultan Mehmet devrinde gerçekleştirilmiştir.Ayrıca belgeler, Osmanlıların kalıp teknolojisini çok …

Yüksek Hız Takım Çelikleri

Yüksek hız takım çelikleri, yüksek hızda kesim yapabilme kapasitesine sahip takım malzemesi olarak tanımlanır. Bu çeliklerin en büyük özelliği yüksek sıcaklıklarda aşınma dayanımını korumasıdır. Yüksek Hız Takım Çeliklerinin Özellikleri Yüksek hız takım çelikleri genellikler diğer takımların işlenmesinde kesici takım olarak kullanılır. Çalışma sıcaklığı yaklaşık olarak 400 – 600 °C arasında değişmektedir. Bu çeliklerin yüksek sıcaklıklara …

Titanyum Döküm Yöntemi; Cold Hearth Melting(CHM)

Hızla gelişen teknolojiye paralel olarak alışılagelmiş metallerin yerini hafif metaller almaktadır. Bu durum göz önüne alınarak düşük yoğunluk, yüksek sıcaklık dayanımı, kompozitler ve galvanizle uyum avantajlarıyla son yıllarda yeni nesil hava araçlarında öne çıkan kritik bir malzeme olan Titanyum alaşımlarını temel almaktadır.Ancak Titanyum alaşımlarının üretim maliyeti çok yüksektir. Hızla gelişen teknolojiden yararlanarak Titanyum alaşımlarının ingot eldesini …

İyi ve Kötüyü Barındıran Doğa Armağanı: Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan elementtir. Atom numarası 15 tir. Bütün DNA yapıları için büyük önem taşımasının yanında bir yönüyle acımasız bir yönüyle eğlenceli bir elementtir.  “Felsefe Taşı” mı? İlk kez 1669 yılında Hamburg da Hennig Brandt tarafından elde edildi. Buharlaştırılmış ürin kırmızı bir kütle kalana kadar ısıya maruz bırakıldı. Ortaya çıkan fosfor …

Plazma ile Nitrokarbürleme Yüzey Sertleştirmesi

Termokimyasal yüzey sertleştirme işlemlerine farklı bir boyuttan bakmaya hazırmısınız? Plazma ile nitrokarbürleme işlemi Bu metalurjik işlem yaklaşık olarak 450-580 °C sıcaklıklar arasında, demir esaslı malzemelerin yüzeyine azot ve karbonun difuze olmasını içeren termokimyasal bir işlemdir. Yani yüzeyde γ-demir nitrür ile beraber ε-nitrür tabakası, onun altında da difüzyon tabakası oluşturulması mantığına dayanmaktadır [1,2]. Bu işlemdeki asıl …

Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi

Takım Çelikleri: Esaslar Genel olarak bütün metal, plastik, lastik, seramik, refrakter ile kağıt ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere Takım Çelikleri adı verilir. Kullanım şartlarına ve uygulama alanlarına göre takım çelikleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Soğuk İş Takım Çelikleri Sıcak İş Takım Çelikleri Plastik Takım Çelikleri Yüksek Hız Çelikleri Bu çelikler esas olarak aşağıdaki …

Plastik Kalıp Çelikleri

Plastik kalıp çelikleri; plastik malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan, diğer takım çeliklerinden farklı olarak korozyon dayanımı, parlatılabilirliği ve desen alma kabiliyeti yüksek olan; krom, mangan, molibden, nikel, vanadyum ve alüminyum gibi alaşım elementleri içeren takım çelikleridir. Genellikle plastiklerin enjeksiyon, ekstrüzyon, şişirme ve presleme teknikleriyle şekillendirilmesinde kullanılırlar. Plastik Kalıp Çeliklerinin Özellikleri Bu çeliklerde genellikle karbon oranı ve diğer …

Maraging çeliği nedir? Kullanım alanları nerelerdir?

Maraging çelikleri, temel özelliği çok düşük karbon içermesi ve yüksek mukavemete sahip olması olan çeliklerdir.Maraging kelimesi İngilizce Martensite ve Age Hardening (Ageing) kelimelerinin birleşiminden oluşur.İsminden de belli olacağı gibi hem martensite hale getirilmiş hem de çökelme sertleşmesi uygulanmış olan çeliklerdir. Karbon oranı yüksek olan çeliklerden farkı olan en önemli özelliği tetragonal değil hacim merkezli kübik yapıda …

Refrakter Malzeme Nedir ve Nerelerde kullanılır?

Refrakter malzemeler, aşırı sıcaklıklarda oldukça hassastırlar. Ateşe ve yüksek ısıya dayanıklı olan bu malzemeler “fırınlar, yakma fırınları ve reaktörler” için kullanılır ve aynı zamanda cam ve metal dökümde pota ve kalıplar yapmak amacıyla kullanabilir. Günümüzde, demir-çelik endüstrisi üretilen tüm refrakterlerin yaklaşık 65-70 % sini kullanmaktadır. REFRAKTER MALZEME İÇİN İSTENEN ÖZELLİKLER NELERDİR? Refrakter malzemeler kimyasal ve fiziksel …

Monotektik Faz Dönüşümü ve Monotektik Faz Diyagramı

Monotektik dönüşüm, azalan sıcaklık ile birlikte yapıda mevcut olan sıvı fazın başka bir sıvı faza ve katı faza dönüşmesi olayıdır. Bu yazımızda monotektik dönüşümü ve  faz diyagramını anlatacağız. Monotektik dönüşüm aşağıda formül halinde gösterilmektedir. Formülde de görüldüğü üzere L1 sıvı fazı monotektik sıcaklığın altına düşülmesi ile birlikte L2 + α  fazlarına dönüşmektedir.  Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere  ‘Kritik …

Peritektik Dönüşüm ve Peritektik Faz Diyagramı

Peritektik Dönüşüm, bir peritektik sıcaklıkta mevcut olan sıvı ve katı fazın başka bir katı faza dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Peritektik dönüşüm reaksiyonu aşağıda formül olarak gösterilmiştir;     Sol tarafta kırmızı çember ile işaretlenmiş olan nokta peritektik nokta olarak isimlendirilmektedir. Peritektik dönüşüm sıcaklığının üzerinde bulunan L+α  fazı sıcaklığın peritektik dönüşüm sıcaklığının altına düşmesi ile birlikte β fazına dönüşmektedir. …

Kompozit Malzeme ve Rüzgar Türbinleri

Ülkemizin coğrafi konumu ve yapısı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabiliriği açısından oldukça önemlidir. Düşük maliyetle çevre kirliliğinden uzaklaşarak elektrik üretimi günümüz de giderek yaygınlaşmaktadır. Kompozit malzemelerin üretiminin artmasında da rüzgar türbinlerinin büyük payı vardır çünkü rüzgar türbinlerinin önemli kısımları kompozit malzemelerden üretilmektedir. Dünya’da rüzgar türbinlerini kullanarak kendi enerjilerini üreten ülkelerin başından ABD ve Almanya geliyor. Türkiye …

Penetrant Tahribatsız Muayene Yöntemi

Penetrant  ya da sıvı girinim olarak adlandırılan bu yöntem yüzey hatalarının tespit edilmesi için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu muayenede önemli olan nokta  kusurun muayene yapılacak yüzeye açık olması gerekmektedir ve bundan ötürü yüzey altında kalmış veya yüzeye kapalı durumdaki hatalar bu yöntem ile tespit edilememektedir. Yüzeye uygulanan penetrant sıvısının ardından uygulanan  geliştirici(developer), penetrant …

Altın Oran ve Hegzagonal Sıkı Paket Yapı

Altın oran Fibonacci sayı dizisiyle ilişkilidir. Fibonacci sayıların özelliği de, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Fibonacci sayıları: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, … Dizideki bir sayı kendinden önceki sayıya bölündüğünde birbirine çok yakın sayılar elde …

Sıcak İş Takım Çelikleri

Genel olarak yüksek sıcaklıklarda (200°C ve üzeri) çalışan takımlarda kullanılan, yüksek sıcaklıklarda sertliğini ve diğer mekanik özelliklerini koruyabilen; krom, nikel, molibden, tungsten, vanadyum ve kobalt gibi alaşım elementleri içeren çeliklere Sıcak İş Takım Çelikleri denir. Sıcak iş takım çelikleri genellikle demir ve demir dışı metallerin dövülerek şekillendirilmesinde ve hafif metallerin ekstrüzyonunda kullanılır. Sıcak İş Takım …

Bor Karbür Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Bor karbür endüstriyel, savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde kullanımı olan ve kullanımı her geçen gün artan kimyasal bileşendir. Bor karbürden sertlik değeri yüksek, korozyon çeşitlerine karşı direnci olan, yüksek ısıya dayanıklı, hafif ve sağlam zırhlar üretilmektedir. Bor karbür ileri teknolojik seramik ham maddesidir ve diğer geleneksel zırh malzemeleri ile karşılaştırıldığında %70 civarında hafiflik gösterir. Savunma …

Epoksi Reçine Nedir?

Karbon elyaf takviyeli epoksi reçine kumaş Günümüzde enerji üretmek için kullandığımız rüzgar türbinlerinde, güneş panellerinde, üzerinde yürüdüğümüz zeminlerde, ulaşım için kullandığımız deniz taşıtlarında, metrolarda ve birçok yerde yapıştırma malzemesi veya yüzey kaplama malzemesi olarak epoksi reçine kullanılır. Epoksi reçine, termosetler grubunda bulunan çok yüksek yapıştırma gücü ile bilinen plastik malzemedir. Bu özelliği dolayısıyla çok geniş …

Soğuk İş Takım Çelikleri

Takım çeliklerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan soğuk iş takım çelikleri daha geniş kullanım alanına sahiptir. Genel olarak 200°C’nin altındaki sıcaklıklarda çalışan iş parçalarının, talaşlı ve talaşsız şekil verme işlemlerinde (kesme, bükme, form verme vb.) kullanılır. Karbon miktarı %0,30 – %2,50 arasında değişen, alaşım elementi olarak da karbür oluşturucu krom, vanadyum, molibden ve volframın yanı sıra …