MİLGEM – Milli Gemi Projesi

milgem

MİLGEM

Milli Gemi projesi kapsamında en yüksek seviyede milli katkı payının temin edilmesi ile yerli gemi tasarım ve inşası hedeflenmiştir. MİLGEM, yerli olarak inşa edilen ilk gemi olan ADA sınıfı korvet çalışmaları ile elde ki imkânlarında kullanılmak sureti ile fırkateyn ve karakol gemisi arasında bir yerde sınıflandırılmakta olan korvetlerin kıyı şeridine dayalı savaş alanındaki kabiliyetlerinin arttırılmasını hedeflemektedir. Milli Gemilere helikopter olanağının sağlanması ve DSH olanaklarının da daha üst seviyeye arttırılması ile birlikte Harpoon ve 76 mm top bütünleştirilmesi ile çok daha faal olabilen su üstü savaş yeteneği kazandırılmıştır. Gemi, 29+ knot hız yapabilmektedir. MİLGEM projesi başlangıç adımında 15 Şubat 2000 tarihinde Savunma Sanayi İcra Komitesi tarafından projenin hayata geçirilmesi adına karar alınmış ve 12 Mart 2004 tarihinde ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Proje Ofisi’nin kurularak faaliyetlerine başlaması ile birlikte Milli Gemi tasarım faaliyetleri alanında ilk adım atılmıştır.

MİLGEM – Milli Gemi projesi çerçevesinde ADA sınıfı olan gemilerden ilki TCG HEYBELİADA, 27 Eylül 2011 tarihinde, ikinci gemi olan TCG BÜYÜKADA ise 27 Eylül 2013 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri bünyesi içerisinde hizmet vermeye başlamıştır. İnşası İstanbul Tersanesi tarafından tamamlanmış olan 3’üncü gemi ise BURGAZADA, ilk olarak 18 Haziran 2016 tarihinde denize indirilmiş olup 2018 yılı içerisinde ise Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde hizmete başlaması hedeflenmektedir. ADA sınıfı içerisinde yer alan korvetlerin 4’üncüsü KINALIADA’nın “İlk Kaynak Töreni” 18 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştır. KINALIADA’nın denize indirilme tarihi Aralık 2017 olarak planlanmış olup Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde hizmete alınması ise 2020 yılı olarak hedeflenmektedir.

MİLGEM Projesi

Milli Gemi projesinde ilk defa bir harp gemisinin milli olarak geliştirilen harp yönetim sistemi (GENESİS) entegresi de dahil olmak üzere bütün tasarım, entegrasyon ve analiz çalışmaları bütünüyle yerli olarak yapılmaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ADA Sınıfı korvet gibi yerli gemi inşa çalışmaları ile arasında koordinasyon olmayan ve sağlanamayan yerli bilgi ve deneyimin bir noktada toplanması, pek çok sayıda yerli sanayi kuruluşları, üniversiteler ve bilim kuruluşları tarafından da desteklenerek Türkiye’de yerli harp gemisi tasarım ve inşa yeteneğinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri Dünyada ki askeri ve denizcilik alanında ki teknolojik alanda ki, sanayi alanında ki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu yönde şekillendirmektedir. Ayrıca NATO bünyesinde ki teknoloji geliştirme çalışmaları içerisinde aktif olarak yer almaktadır.

Deniz Kuvvetleri sitesinden alınmıştır.