Türkiyenin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Enerji tarih boyunca ülkelerin dünya lideri konumunda olmarında en büyük etken olmuştur.Bundan sonrada öyle olacaktır.Her geçen gün artan enerji ihtiyacımız bizi sürekli dışardan enerji kaynağı ithal etmeye itmektedir.

Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan’dan hızlı artacak.

2023 e doğru enerji ihtiyacı artışımız ABD,Çin Hindistanı geride bırakacaktır.ABD nin 2023 de %10 luk bir enerji ihtiyacı öngürülmektedir.Bizim ise bu rakam % 90 civarındır.Bu enerji ihtiyacı ekmek ve su ihtiyacımızı geçecektir.

Ülkemiz enerji ihtiyacında dışarıya bağlı bir konumdadır.

2001 de 8 milyar dolar olan enerji ithalatı, 2012 de 60 milyar dolar, 2023 de ise 106 milyar dolar olması beklenmektedir.

Gelin 106 miilyar dolarile neler yapabileceğimize kısaca bakalım.

  • 3 adet GAP projesi
  • 8 adet İstanbul havalimanı
  • 25 adet Marmaray

Günümüzde en çok kullandığımız enerji kaynaklarını ithal ediyoruz.İthal ettiğimiz bu kaynaklar ile maalesef ki enerjiyi ucuza üretemeyiz.Kullandığımız doğalgazın %97 sini ithal edderken aynı zamanda petrol kaynaklarının da %93 ünüithal ediyoruz.

Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Neler Yapılmalı?

Yerli enerji kaynakları ile ithal ettiğimiz kaynakları her gün dahada azaltabiliriz.

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payı %5 artırılırsa 5 puan artırılırsa 2023 yılında 3 milyar dolar daha az ithalat yapmış olacağız.

Elektik üretimi için kurulu gücü daha da artırmalıyız.

Petrol/Doğalgaz arama yatırımlarına daha çok önem verip her geçen gün bu konuya yatırım yapmalıyız.

Yerli kaynaklarımıza uygun yerli teknolojiler geliştirmeliyiz.

2023 Yılında Sahip Olacağımız Kaynaklar

Enerji tasarrufu ile enerji kaynaklarına bağlılığımızı düşürüp ithalatı en aza indirgeyebiliriz.Buna birde rakamsal olarak bakalım.

2023 de hedeflenen tasarruf ile konutda 7 milyar dolar sanayide 5 milyar dolar ve ulaşımda 2 milyar dolar tasarruf sağladığımızda yılda 14 milyar dolar tasarruf etmiş olacağız.Buda demek oluyor ki 10 yıl gibi bir sürede 140 milyarlık bir tassaruf sağlayacağız ve bu tasarruf ile 38 adet Atatürk barajı büyüklüğünde hidroelektik santraline saip olacağız.

Gelin hep birlikte bu verimlilğe ortak olalım enerjimizi boşa harcamayalım.