Muhteşem Kusurlar “Dislokasyonlar”

dislokasyon

Dislokasyonlar, kristal yapılı malzemelerde görülen kafes kusuru olarak bilinir. Dislokasyonlar, çizgisel kusur olarakta adlandırılır. Kristal yapıda kenar ve vida olmak üzere 2 dislokasyon çeşidi vardır. Kristal malzemelerde dislokasyonların çoğu, hem kenar hem de vida dislokasyonlarından oluşur ve bunlara karışık dislokasyon denir.

Kusurlar

Dislokasyonlar hata olarak isimlendirilmesine karşın malzemede bulunması istenen bir mekanizmadır. Dislokasyonlar malzemede plastik deformasyon olayının gerçeklemesinde en önemli rolü üstlenen malzeme kusurudur. Plastik deformasyonun gerçekleşmesi çeşitli mekanizmalarla(kayma, ikizlenme, yayınmalı sürünme, tane sınırı kayması) gerçekleşir. Kayma olayının gerçekleşmesi dislakasyonların hareketine bağlıdır. Dislokasyonlar belli kayma düzlemlerinde hareket ederek malzemenin şekil değiştirmesine yardımcı olurlar. Dislokasyonlar bir engelle karşılaştıklarında üst üste yığılırlar ve deformasyon sertleşmesi ile mukavemet artışını sağlarlar.Eğer malzemede dislokasyonlar mevcut olmasaydı mühendislik malzemelerine şekil vermek, dayanımlarını arttırmak mümkün olamazdı. Gözle göremediğimiz bu küçük kristal kafes kusurlarına çok şey borçluyuz.

Kaynak

Wıllıam D.CallısterDavıd G. Rethwısch,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Diğer dislokasyonlarla ilgili yazılar;
Frank – Read Source (Dislokasyon Kaynağı)
İncelenmeye Değer Bir Teori: Dislokasyon Teorisi
Dislokasyonlar