Microsoft, 11 yıllık “su altı veri merkezi” projesini sonlandırdı

Microsoft bu başarının ana faktörü olarak sabit dış sıcaklıklara işaret etti. Bir başka neden de veri merkezinin, karadaki veri merkezindeki reaktif oksijen gazına kıyasla inert nitrojen gazı ile doldurulmuş olması. Project Natick için yolun sonuna gelinmiş olsa da Microsoft, su altı veri merkezlerinin kurulum noktasında da çok daha avantajlı olduğunu tespit etti; karadaki 2 yıllık kuruluma kıyasla 3 aylık kurulum süresi.

Microsoft bu projeden elde ettiği verileri gelecekteki veri merkezlerinde kullanacaktır. Bununla birlikte veri merkezlerine olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar fazla. Özellikle de yapay zeka hizmetleri sunmaya yönelik mevcut eğilime ayak uydurmak için muhtemelen daha fazla veri merkezi inşa edilmesi gerekecek

Microsoft, Project Natick’e 11 yıl önce başlamış olmasına rağmen ilk su altı veri merkezini 2018 yılında İskoçya kıyılarına kurdu. Bu test kapsamında Microsoft, 864 sunucuyu 25 ay boyunca denizin altına yerleştirdi. Aynı dönemde karada 135 sunucuyla eş zamanlı bir test de gerçekleştirdi. Sonuçlar, su altı veri merkezinin karadaki veri merkezine kıyasla çok daha az arıza gösterdiğini gösterdi; 864 sunucudan sadece altısı, karadaki 135 sunucudan ise sekizi arızalandı.

Microsoft, bu başarının arkasındaki ana faktörleri sabit dış sıcaklıklar ve su altı veri merkezinin inert nitrojen gazı ile doldurulması olarak belirtti. Project Natick’in sona erdiğini duyuran Microsoft, su altı veri merkezlerinin kurulum sürelerinin karadaki veri merkezlerine göre çok daha kısa olduğunu da vurguladı; bir su altı veri merkezinin kurulması karadakine göre yaklaşık üç ay, karadakine ise iki yıl sürüyor.

Microsoft, Project Natick’ten elde ettiği verileri gelecekteki veri merkezlerinde kullanmayı planlıyor. Ancak veri merkezlerine olan ihtiyaç giderek artıyor, özellikle yapay zeka hizmetleri gibi yeni teknolojilere yönelik talep arttıkça muhtemelen daha fazla veri merkezi inşa edilmesi gerekecek.