Koku Kaybı Koronavirüs Semptomlarından Biri Olabilir

Bazı hastalarda rastlanan koku kaybı koronavirüsün erken bir semptomu olabilmektedir. Hala gözlem aşamasında olan bu tanı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak bir koronavirüs belirtisi olarak tanınmamaktadır. Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi, kısa süre önce anosmi (koku alamama), hiposmi (koku almanın azalması) ve dysgeusianın (tat alamama) şu anda dünyaya yayılan koronavirüs hastalığı olan covid -19 için resmi semptom listesine eklenmesini isteyen bir bildiri yayınladı.

Özellikle koku duyusunun kaybı olan anosmi, dünyada doktorlar tarafından covid -19’un potansiyel bir erken belirtisi olarak bildirilmiştir. COVİD -19 vakalarına ilişkin birçok epidemiyolojik çalışmada anosmi hakkında veri toplanmamıştır. Bu nedenle bu aşamada bu semptomun ne kadar yaygın olabileceği belirsizdir. Bir Alman hastanesinde 100 hastayı inceleyen küçük bir çalışma, yaklaşık üçte ikisinin hastalığın seyri sırasında koku ve tat duyularında bir tür bozulma olduğunu bildirdi. Güney Kore’den yapılan bir başka küçük çalışma ise, pozitif covid-19 vakalarının yaklaşık % 19’unun koku kaybına sahip olduğunu öne sürdü.

İngiliz Rinoloji Toplumu başkanı Claire Hopkin, diğer semptomların yokluğunda anosmi ile başvuran hasta sayısında önemli bir artış olduğuna dair hızla artan sayıda rapor olduğunu bildirdi. Flinders Üniversitesi KBB uzmanı Simon Carney ise anosminin hastalığın erken belirtisi olabileceğini bildirmiştir. Carney’e göre gelecekteki çalışmalarda da doğrulanırsa sessiz taşıyıcılar olarak bilinen, ateş ve diğer büyük semptomları göstermeyen hastaların belirlenmesinde önemli bir aşama kaydedilecektir. Mevcut tarama prosedürleri ile tespit edilmemiş olan bu sessiz taşıyıcılar, hastalığın dünyadaki pek çok ülkede neden bu kadar hızlı ilerlediğini açıklamaktadır.

Erken Semptom Koku Kaybı

Kişinin koku duyusunda bir azalmanın, gripten sinüzite kadar bir dizi viral ve bakteriyel enfeksiyonla ilişkili nispeten yaygın bir semptom olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu yeni virüs aynı zamanda daha ölümcül SARS ve MERS virüslerinin yanı sıra, soğuk algınlığının hafif bir formuna neden olduğu bilinen koronavirüs ailesinin bir üyesidir. Bunun anlamı, kişinin koku duyusunu kaybetmesinin tamamen makul olması ve covid-19’un erken bir semptomudur, ancak aynı zamanda basit bir soğuk algınlığı enfeksiyonunun bir işareti de olabilir .

Covid-19 temelde bir solunum yolu hastalığı olmasına rağmen, viral enfeksiyonun başlangıç noktası genellikle burun ve boğazdan geçer. Bu nedenle virüs erken dönemde çok bulaşıcıdır ve akciğerlere daha derine ilerledikçe daha az bulaşıcı hale gelir. Yine bu anosminin erken bir semptom olma potansiyelini doğrular, başlangıçta virüs bir hastanın burnunda ve boğazında tutulduğunda ortaya çıkar.

Koku kaybı hala sadece bir covid-19 semptomu olarak anekdot olarak doğrulanmaktadır. Teyit edilen tüm vakalarda ne kadar yaygın olduğu bilinmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından doğrulanan üç birincil semptom ateş, kuru öksürük ve halsizliktir. Dikkat edilmesi gereken ikincil semptomlar nefes darlığı, vücut ağrıları ve boğaz ağrısıdır. KBB uzmanları, test ve kendi kendine izolasyon için semptomatik tetikleyici olarak anosminin eklenmesini istemektedir. Bununla birlikte, semptomun ne kadar yaygın olduğunu ve hafif veya hatta asemptomatik vakalarda düzenli olarak ortaya çıkıp çıkmadığını söylemek için de oldukça erkendir.

Kaynak

https://newatlas.com/health-wellbeing/covid19-coronavirus-symptom-loss-sense-smell/