Karbon Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerin Radyo Frekanslı Endüktif Sensörlerle Muayene Yöntemi

4-paragraftan-sonra

Karbon elyaf takviyeli polimer kompozit malzemelerin kullanım alanları gün geçtikçe artmakta olup özellikle uçak gövdeleri, araba şaseleri ve rüzgar türbinleri gibi fazla yatırım gerektiren ürünlerde kullanımı; kompozit malzemelerin anizotropik doğası gereği, malzemenin yük gelecek kısımları dayanıklı ve sert bir yapı olarak ayarlanabileceği gibi bazı kısımlarının da yük toleransının beklenenden az olması gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Bu sebeplerden dolayı üretim sonucunda yapılacak olan hasarsız muayene testlerinin hassas ve güvenilir olması gerekmektedir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda, yeni tip bir hasarsız muayene yöntemi geliştirildi. Bu muayene tekniği yalıtkan alt tabaka üzerine basılmış iki düzlemsel bobin arasındaki bağlantının ölçümüne dayanmaktadır. Bu radyo frekanslı (RF) endüktif muayene yöntemi diğer hasarsız muayene yöntemlerine göre temas maddesine ihtiyaç duymaması, üretiminin maliyetsiz olması, kavisli yüzeyleri test edebilmesi ve bulunan hataların derinliklerinin saptanabilmesi gibi özelliklerinden dolayı daha avantajlıdır.

2-paragraftan-sonra

RF sensörü, vektör ağ tahlil cihazına bağlanarak endüktanslar arası iletim katsayısının ölçülmesini sağlar. Ayrıca test edilecek örnekteki hataların yerinin kesin olarak belirlenmesini sağlamak amaçlı üç boyutlu motorize bi tarayıcının kurulumu da gereklidir. Tüm bu ekipmanlar bir bilgisayar yardımıyla otomatik olarak kontrol edilebilir.

Çeşitli frekans değerlerinde yapılan testler sonucu elde edilen boşluk  görüntüleri aşağıda gösterilmiştir.

4-paragraftan-sonra

Görüldüğü üzere düşük frekanslarda yapı içersindeki boşluk net olarak belli iken frekans arttıkça yapının anizotropi durumunda olmasından dolayı görüntü gittikçe karmaşık bir hal almıştır.

 

5-paragraftan-sonra

 

İkinci görüntü kümesinde ise çatlaklar, yine boşluklu yapıda olduğu gibi düşük frekanslarda net bir şekilde görünürken frekans arttıkça görüntü ayırt etmesi zor bir hal almıştır.

Sonuç olarak görüldüğü üzere çatlak ve boşluk gibi hataların derinlikleri ve boyutları düşük frekanslarda açıkça belli olmaktadır.

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822314006370