Hafızalı Martenzitik

Karbon-Allotrop-Karbon-60-C60-Kristal-Yapısı-Modeli-Kimya-kristal-yapısı-modeli-kiti-Karbon-Allotrop-Karbon

Martenzitik Dönüşüm(Sertleşme)

Martenzitik genel anlamda  ısıl işlem sonrasında malzemenin hızlı şekilde soğutulup çok sert fakat kırılgan yapıda olmasıdır.Çeliklerde martenzitik faz dönüşümü ana etken karbon olduğu için %0.2 den az karbon içeren çeliklere martenzitik sertleşme yapılamaz.Yüzey merkezli kübik yapı (YMK) Hacim merkezli tetragonal yapı (HMT) ye dönüşerek hızlı soğumadan dolayı atom yayınımı gerçekleşmez ve dislokasyon yoğunluğundan dolayı sertleşme oluşur,sertleşme sırasında mikro çatlaklar oluşur ve hacim yaklaşık %5.4 oranında artar.

                                                                       Martenzitik Dönüşüm

Bir Mukavemet arttırıcı işlemdir ve bu yapı kırılganlığından dolayı direk kullanılamaz bu yüzden bir temperleme işlemi sonrası kullanılabilir.

 

Hafızalı Martenzitik Nedir ?

Bu faz değişimi olayı %45 Ti – %55 Ni alaşımlarında Hafızalı Martenzitik olarak gözlenir.Uygun termomekanik işlemler sonucunda önceden sahip olunan şekil yada büyüklüğü kazanabilen alaşımlardır.Hafızalı martenzitik de mikroskobik seviyedeki martenzitik faz dönüşümleri,makroskobik seviyede şekil değişmesine neden olur.

Bu alaşımlar,martenzitik fazda deforme edildikten sonra,uygulanan deformasyon kaldırılıp martenzitik fazdan ana faza dönüşecek şekilde ısıtıldığında tekrar eski şekillerini alırlar.Bu alaşımlar uzay, otomotiv, medikal gibi alanlarda yaygın olarak kullanılırlar.