Elmas ve Grafit

Diamond-Graphite

Elmas ve grafit, karbon elementinin kristalli halidir. Bu gerçeğe dayanarak, pek çok açıdan benzer olacağını düşünebiliriz. Fakat aslında çok farklılardır ve bu kristallerle ilgili birçok unsur göz önüne alınmalıdır.

Hem elmas hem de grafit çok basit bir kimyasal bileşime sahiptir; İkisi de saf karbondan oluşurlar. Bununla birlikte, elmas, insan tarafından bilinen en sert mineral (Mohs ölçeğinde 10) ve grafit en yumuşak (Mohs ölçeğinde 1’den az)minerallerden biridir. Sonuç olarak, grafit mükemmel bir yağlayıcı iken, elmas son derece aşındırıcıdır. Grafit elektriği iyi bir ileten bir malzeme iken elmas bir elektrik izolatörüdür. Elmas genellikle şeffaftır, ancak grafit opaktır.

ELMAS VE GRAFİT YAPILARI

 

Elmas açık ara farkla grafitten çok daha değerlidir. Grafit, kurşun kalem yapmak için kullanılan çok ucuz bir malzemedir. Her şeye rağmen grafit birçok açıdan elmas kadar ilginç bir malzemedir. Grafit, otomobil, uçak gibi yüksek teknolojik araçlarda,  golf sopası milleri ve tenis raketleri oluşturmak için kullanılan bileşiklerin yüksek dayanım bileşenidir.

Peki neden elmas çok sert ve grafit çok yumuşak? Ayrıca, eğer grafit çok yumuşak ise, golf sopası milleri ve uçakları için yüksek teknoloji ürünü bir malzeme olarak nasıl kullanılabilir?

Cevap elmas ve grafitin farklı atom yapılarında yatıyor. Karbon atomlarının aynı düzlemde veya tabakada güçlü bağlara sahip olduğu için, ancak üst veya alttaki katmana zayıf bağlar oluşturan tabakalar veya tabakalar halinde grafit oluşur. Öte yandan, elmastaki karbon atomlarının üç boyutta güçlü bağları vardır. Elmasta, atomlar çok sık doludur ve her atom dört diğer karbon atomuna bağlıdır, bu da üç boyutta çok güçlü ve katı bir yapı kazandırır.

Grafit durumunda ise, sadece grafit tabakaları arasındaki bağlar zayıftır. Bu, katmanlar veya levhalar elyaflara yuvarlandığında ve bu elyaflar iplerle büküldüğünde, bağların gerçek kuvveti belirgin hale gelir. Dişler şekle dönüştürülür ve epoksi reçine gibi bir bağlayıcı ile yerinde tutulur. Elde edilen kompozitler, herhangi bir malzemenin en yüksek mukavemet ağırlık oranlarına sahiptir.

Elmas ve grafit arasındaki farklar, bir kristal yapının bir değerli taşın özelliklerine olan önemini vurgular. Örneğin, kristal yapısının tamamen simetrik olduğu bir kübik kristal yapıya sahip olan tüm değerli taşların önemli ortak özelliği vardır. Kübik katılar ışığı her yönde aynı hızda küçültür. Bu nedenle, elmas, lal taşı ve spinel(kaba lal taşı) oldukça farklı kimyasal bileşimlere sahip olsa da, benzer kristal yapılarından dolayı hepsi tek olarak refraktiftir yani kırılma özelliğine sahiptirler. Diğer az simetrik kristal grupları ortorombik, monoklinik ve triklinik dahil olmak üzere iki kat refraktifdir ve bunların hepsinde belirli iç simetriler ve ışıkların kristale girerken nasıl kıvrıldığını belirleyen eksenler bulunur.

Lal Taşı

 

Kısaca bir Tablo ile özetlemek gerekirse…