Çelik Üretimi

Çelik içerisinde en fazla %2 oranında karbon(C) bulunan bir demir alaşımıdır.Çelik dökme demire göre karşılaştırıldığında silisyum,kükürt,fosfor miktarında dökme demire göre düşük orandadır. Çeliğin daha fazla sertleştirilmesi veya paslanmaz hâle getirilmesi isteniyorsa nikel,kobalt,volfram ,molibden,mangan gibi elementler çeliğin üretimi esnasında ilave edilir.

Çelikler cevherden elde edilen ham demire oksijen üfleme yöntemi veya hurdaların elektrik ark ocaklarında tekrar eritilmesi yöntemiyle elde edilir.

Oksijen üfleme yöntemiyle çelik üretimi:Oksijen ile çelik üretim şekli en çok yaygın olanıdır.Oksijen konvertörleri  dikey konumda bulunur.Dış tarafında saç , iç tarafında ısıya dayanıklı refrakter(ateşe dayanıklı malzeme) astar bulunur.Ham maddenin doldurulması, curufun dökülmesi için fırın yatay konuma getirilir.Ham demirin fırına alınmasından sonra oksijen üfleme yöntemi ile karbonun uzaklaştırılır.Oluşan ısıdan refrakteri korumak için hurda ilave edilir.Üfleme süresi 20 dk civarındadır.

slide_10

metal-converter-bof

Elektrik ark ocağında çelik üretimi: Bu fırınlarda harici bir enerji kullanıldığından %100 çelik hurdası da eritebilmektedir.Bu yöntem de yaklaşık 3500 °C sıcaklık elde edilir.Bu fırınlarda hurda çelik eritilerek yeniden yüksek kalitede çeliğe dönüşmektedir.Bu fırınlarda volfram, malibden,tantalyum gibi yüksek sıcaklıkta elementlerde eridiği için takım çelikleri,paslanmaz çeliklerin üretiminde kullanılmaktadır.

2012338151212283
1