Çelik Üretimi

Çelik içerisinde en fazla %2 oranında karbon(C) bulunan bir demir alaşımıdır.Çelik dökme demire göre karşılaştırıldığında silisyum,kükürt,fosfor miktarında dökme demire göre düşük orandadır. Çeliğin daha fazla sertleştirilmesi veya paslanmaz hâle getirilmesi isteniyorsa nikel,kobalt,volfram ,molibden,mangan gibi elementler çeliğin üretimi esnasında ilave edilir. Çelikler cevherden elde edilen ham demire oksijen üfleme yöntemi veya hurdaların elektrik ark ocaklarında tekrar …

Doktor mu hayat kurtarır yoksa mühendis mi?

İnsanların sağlığını koruyan, sağlığını düzeltmeye çalışan kişilere doktor denir. Mühendis ise insanların hayatlarını kolaylaştıran meslek dalı gibi gözükür ancak mühendisler de hayat kurtarır. Doktorlar aldığı eğitim sayesinde branşlarına göre belirli bir donanıma sahip olurlar ve gelen hastaları tedavi edip ilaç verirler. Bazen de ameliyat ederler. Hasta da bu uygulamalar sayesinde eski sağlığına tekrar kavuşur. Peki …

Soğutma sıvıları

Talaş kaldırma işlemi sırasında kesicinin kesme özelliğini yitirmemesi için kullanılan her sıvı aslında bir soğutma sıvısıdır. Soğutma sıvıları makine sektöründe çok önemli bir yere sahiptir. Eğer talaş kaldırma işlemi sırasında soğutma sıvısı kullanılmazsa kesici kesme özelliğini yitirir. Bu da ek bir maliyete sebeb olur. Bu yüzden talaş kaldırma işlemi sırasında soğutma sıvıları kullanılır. Talaş kaldırma …

Kesici Takımlar

Sade karbonlu çelikler:İçerisinde 0.7 ile 1.7 arasında karbon bulunan çeliklerdir.İşlenerek istenilen şekile getirildikten sonra ısıl işleme tabi tutularak sertleştirilip kesici takım olarak kullanılırlar.Ancak 200 °C-300°C de kesme özelliğini yitirdiklerinden dolayı kesici takım olarak değilde burç, eğe , keski gibi al takımlarında kullanılırlar. Hava çelikleri:İçerisinde 0.7 ile 1.7 karbonlu çeliğin yanısıra bakır,krom,vanadyum,nikel, malibden alaşım elemanı olarak …

Metal Sertleştirme İşleminin Özellikleri

Bilindiği üzere sertleştirmek, malzemenin ısıtılması ve yüksek bir hızla soğutulması işlemidir. Soğutma yağda, havada, suda, tuzlu suda yapılabilir. En yüksek soğuma hızı suda, yağda ve havada gerçekleşir. Örneğin suda soğutma hızı 1,00 olarak gösterilirse bu hız yağda 0,5 ve havada 0,002 dir. Karbon çeliklerinde yüksek soğuma hızına ihtiyaç duyulduğundan suda soğutulur. Alaşımlı çelikler ise alaşım …