Hidrojen bombası nedir? Atom bombasından farkı nedir?

termonükleer-silah

Hidrojen bombası nedir?

Hidrojen bombası, diğer bir deyişle füzyon bombası. Kaynaklarda termonükleer silah olarak da geçer. Kontrolsüz termonükleer bir enerji sağlar ve yıkıcı bir etkiye sahip nükleer silah.

Hidrojen bombasının oldukça yüksek boyutlardaki patlama gücü, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Başka bir ifadeyle, hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesidir. Buna füzyon adı verilmektedir. Atom bombasınınki ise bir fisyondur. Yani bir çekirdek bölünmesidir.

Hidrojen bombası ile atom bombası arasındaki fark nedir?

Atom bombasının tam tersi şeklinde fisyon değil füzyon reaksiyonudur. Füzyon reaksiyonunu başlatmak için gerekli ateşleme, sıcaklık küçük bir atom bombasını patlatmak suretiyle sağlanır. Fakat reaksiyon süresi çok kısa sürdüğünden, bombayı oluşturan madde buharlaşır. Bu nedenle maddenin az bir kısmı füzyona uğrar. Füzyona uğrayan bu madde bir uranyum kılıfına alınacak olursa, aşağıda belirttiğim iki bakımdan yarar sağlar;

  • Uranyum ağır bir metaldir ve buharlaşma sıcaklığı çok yüksektir. Bu nedenle termonükleer enerji daha uzun sürer.
  • Füzyondan meydana gelen nötronlar uranyumun fisyonuna sebep olacağından patlamadan açığa çıkacak enerji daha da artar.

Hidrojen bombaları temiz ve kirli bomba olmak üzere ikiye ayrılır. Temiz bomba küçük atom bombalarına ihtiyaç duyar, kirli bomba ise büyük atom bombalarına ihtiyaç duyar.