Yosun Bazlı Kağıt Filtre

Kullanılabilir ve sağlıklı doğal kaynaklara sahip olabilmek için öncelikle sağlıklı topluma sahip olmanın gerektiği aşikardır. Bir çok su kaynağının içinde toplumlara ve ekonomiye büyük sancılar veren hastalık taşıyıcı mikroplar bulunmaktadır. Ortak su kaynaklarını temizlemek için onlarca yöntem bulunmasına rağmen bulguların yeterli olmamasından dolayı çalışmalar hala daha devam etmektedir. Devam eden çalışmalar sonunda düşük maliyetli ancak suların temizlenmesi için yüksek verimlilikle çalışacak bir kağıt filtre tasarlanmıştır.

İsveç’in Uppsala Üniversitesi ve Bangladeş’in Dhaka Üniversitelerinde bulunan uluslararası mühendislerden oluşan bir ekip kağıttan bir filtre üretti . Üretilen bu filtre yosun temelli olmakta ve kolayca kirlenebilen yumuşak sulardaki hasta edici mikrop oranını düşürmek için tasarlanmıştır. Yeşil alg cinsinden olan pithopharanın içinde bulunan selüloz nano-fiber ile üretilen bu yeni filtre sadece bir kağıttan oluşmaktadır. Bu kağıt virüslerin ve bakteriyel kirleticilerin filtreden geçmesini engelleyerek suyun temizlenmesine  yardım etmektedir.

Uppsala Üniversitesi Nanoteknoloji Profesörü ve aynı zamanda bölüm başkanı olan Albert Mihranyan kağıt yosun filtrenin temelini oluşturan pithophara alginin geçmiş yıllarda değeri bilinmeyen bir ham madde olduğunu savunmuştur.  Ayrıca %99,99 oranında bakteri ve virüsün temizlenmesi konusunda başarılı olduğunun tespit edildiğini ve 27-28 nanometre boyutunda olan küçük virüslerin bile temizlendiğini gözlemlediklerini belirtmiştir.

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve toplumunun büyük çoğunluğunun fakir olduğu Bangladeş’te pek faydalı olacağı tahmin edilmektedir. Bangladeş sınırlı gelire sahip olmasından dolayı yüksek maliyetli modern alt yapı projelerini yürütememektedir. Bangladeş gibi geliri kısıtlı ülkelerin yosunlu kağıt filtreleri kullanması az gelişmiş toplumların sağlığı açısından pek faydalı olacağı düşünülmektedir. Bangladeş Dhakka Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve bununla birlikte Yosun Kağıt Filtre Proje Koordinatörü Siddique-e-Rabbani suları temizlemenin toplum sağlığının arttıracağını ve yoksulluğu azaltacağını savunmaktadır.

Rabbani aynı zamanda gelecekte kullanılacak bu harika buluşlar için pek iyimser olduklarını ve alglerden yapılan yosunlu kağıt filtrenin su kirliliğinden doğan toplu hastalıklara engel olabileceğini belirtmiştir.

Kaynak

engineering.com