Galvanizleme İşlemi

Galveniz1

Demir ve çelik malzemelerin üzerine ince bir çinko tabakası kaplama işlemine galvanizleme denir. Bu yöntemdeki amaç metallerin korozyona karşı korumaktır. 

Galveniz1

Yılda üretilen demirin %20’sinin bu yolla devre dışı kaldığı düşünülürse, yüzeyi korumak amaçlı alınacak önlemlerin ne kadar değerli olduğu anlaşılabilir. Metallerin yüzeylerinin korunması veya dekoratif amaçlı elektrokaplama yada kimyasal kaplamalar ile yapılabilir. Burada demir ya da kullanılacak metalin yüzeyinde kimyasal aktifliği daha düşük bir başka metal kaplanır. Bu sayede asıl özelliklerini kullandığımız metal korozyona karşı korunurken paslanma ve çürüme engellenmiş olunur. Malzememizin ömrünü daha da arttırmış oluruz.

Fiziksel, mekanik ve kimyasal yöntemlerin kullanıldığı metal kaplama uygulamalarından tarım alet ve makinaları imalatında en çok kullanılan kaplama çeşidi galvaniz kaplama, çinko kaplama, krom kaplama ve fosfat kaplamadır.

Metal kaplamalar:

1. Sıcak daldırma
2. Elektro kaplama
3. Mekanik kaplama
4. Difüzyon
5. Sıcak püskürtme
gibi yöntemlerle yapılırlar.

Galvanizleme işlemi ise bu işlemlerden en çok sıcak daldırma işlemi ile yapılır. Bu yöntemde, demir ya da çelikten yapılmış malzeme, 450 C sıcaklıktaki erimiş çinkonun içine atılır. Malzemenin yüzeyi temiz olmalıdır ; bu yüzden malzeme alkali banyosunda temizlenir.  Ardından parça, kabuksuzlaştırma işleminden geçirilir, yani yüzeyindeki oksit ya da karbonat, hidroklorik asitten ya da sülfürik asitten oluşan bir başka banyoda giderilir. Bundan sonra akışkan civa malzemeye yapışır sonra fazla çinko parçadan uzaklaştırılır. Hava veya su ile soğutularak galvanizleme işlemi sonlandırılır.

KAYNAKÇA
http://kimyasaldeneyler.blogspot.com.tr/2013/05/metal-yuzeylerinin-korunma-yontemleri.html