Zirkonyum ve Malzeme Bilimi

Zirkonyum metali ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiştir. 1824 yılında ise Jons Jakob tarafından izole edilmiştir. Zirkonyum (Zr) periyodik cetvelin 4B grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal elementtir. Zirkonyum doğada baddeleyit ( ZrO2 ) ve Zirkon mineralleri biçiminde bulunur. ( ZrO2 : Erime noktası 2700 °C ye yaklaşan, ateşe çok dayanıklı, beyaz renkli, …