Zirkonyum ve Malzeme Bilimi

Anaresim222

Zirkonyum metali ilk olarak 1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiştir. 1824 yılında ise Jons Jakob tarafından izole edilmiştir.

Zirkonyum (Zr) periyodik cetvelin 4B grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal elementtir.

Zirkonyum doğada baddeleyit ( ZrO2 ) ve Zirkon mineralleri biçiminde bulunur. ( ZrO2 : Erime noktası 2700 °C ye yaklaşan, ateşe çok dayanıklı, beyaz renkli, katı, zirkonyum birleşiğidir )

Zirkon madenleri; Avustralya  , Brezilya , Hindistan , Rusya , ABD ‘ de yer almaktadır.

Zirkonyum içerisinde her zaman 50/1 Hafniyum ( Hf ) elementinide bulundurur ve bu bileşikler Alvit [(Hf, Th, Zr)SiO4 H2O]V, Thorvetit ve Zirkon (ZrSiO4) dur.

Zirkonyumun kristal yapısı hegzagonal yapıdadır.

Dökümü sırasında havadaki oksijen ve azot ile etkileşmemesi gerekir. Bu nedenle titanyum üretim teknolojisinde olduğu gibi özel fırınlarda işlenebilmektedir.

Sıcaklığa ve korozyona dayanıklı bir metal olması sebebiyle;

  • Çelik Eldesinde
  • Vakum tiplerinde
  • Cerrahi uygulamalarda
  • Patlayıcılarda
  • Yapay İpek eldesinde
  • Flaş yapımında

Zirkonyum takviyeli diş

Zirkonyum aynı zamanda düşük sıcaklıklarda süperiletken özellik gösterir. Bu özellik zirkonyum niobyum alaşımlarının süperiletken mıknatısların yapımında kullanılmasını sağlar.

( Niobyum : D-blok elementi olup, bir metaldir.)

Renginden dolayı estetik diş hekimliği uygulamalarında altyapı malzemesi olarak kullanıma imkan sağlamaktadır.

Kaynaklar
https://en.wikipedia.org/wiki/Zirconium
http://www.dersimiz.com/
http://www.webelements.com/