Yüzey Borlama Tekniği Nedir?

Diffusion and Fe2B and FeB

Yüzey Borlama morfoloji

Bu başlık altında termokimyasal yüzey kaplama işlemlerinden ”Yüzey Borlama  İşlemi” ele alınmaktadır.

BOR NEDİR?

 • BorBor, periyodik tabloda “B” simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atomsal ağırlığı 10,81 gram olan bir geçiş elementidir.
 • Bor, doğada saf olarak bulunmaz. Çeşitli metal ve ametaller ile oluşturduğu bileşikler sanayide kullanılmaktadır.
 • Kristalize bor görünüm açısından elmasa benzemektedir ve neredeyse elmas kadar serttir.

YÜZEY BORLAMA  KAPLAMA TEKNİĞİ

 • Borlama, termokimyasal bir yüzey işlemidir ve yüksek sıcaklıklarda metal yüzeyine bor difüzyonu ile metal yüzeyinde borür tabakası oluşturulması esasına dayanır.
 • Borlama işlemi bütün çeliklere uygulanabilmektedir.
 • Demir dışı metal ve alaşımlarına da borlama işlemi uygulanabilmektedir.
 • Borlama işlemi sonucunda son derece sert bir yüzey elde edilir ve yüksek aşınma direnci elde edilir.
 • Borlama işlemi sonucunda metalin oksidasyon direnci de artış göstermektedir.

YÜZEY BORLAMA NASIL YAPILMAKTADIR?

 • Genellikle 700-1000 °C sıcaklık aralığında, 1-12 saat süre ile borlama ortamlarında gerçekleştirilir.
 • Borlama ortamı; katı,sıvı,gaz ve plazma olabilmektedir.
 • Katı borlama ortamı ferrobor,amorfbor ve B4C içermektedir.
 • Sıvı borlama ortamı boraks ve borik asit içermektedir.
 • Gaz ve plazma borlama ortamı  Diboran ( B2H6 ), Boron triklorit ( BCl3 ) ve Trimetilboran ( (CH3)3B ) içermektedir.

Bor tabakasının özellikleri

 • Nitrürlenmiş çeliklerin sertliklerini koruyamadığı yüksek sıcaklıklarda sertliğini korumaktadır.
 • Korozif ortamlarda çalışmakta olan iş parçalarının dayanımlarını arttırır ve kullanım ömürlerini uzatır.
 • Oksidasyona dayanıklıdır.

Borlama Sonucu Malzeme Özellikleri

 • Aşırı yüksek sertlik değerine ulaşılmaktadır. (67 HRC – 85 HRC)
 • Yüksek difüze olma özelliği.
 • Yorulma dayanımında artış.
 • Yüksek korozyon direnci.
 • Yüksek sıcaklık dayanımı.
 • Düşük sürtünme katsayısı.
 • Yüksek aşınma direnci.

Kaynak

KTÜ/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü/Yüzey İşlemleri/Ders Sunumu