Yüksek fırın cürufu kırma işlemi

ASTM standartlarına göre yüksek fırın cürufu, yüksek fırında bulunan demir ile eş zamanlı olarak eriyik halde elde edilen ve esas olarak kalsiyum ve diğer bazların silikat ve alümina silikatlarından meydana gelen, metalik olmayan bir üründür. Yüksak fırın cürufu, havada soğutulmuş yüksek fırın cürufu ve granüle yüksek fırın cürufu olacak şekilde iki çeşidi bulunmaktadır.

Yüksek fırın cürufu, demir peleti, demir cevheri, dolomit, kok ve kireç gibi katkı malzemelerinin yüksek fırında oksijen ile reaksiyona girerek demir cevherinin redüklenmesi ile sıvı ham demir üretimi esnasında yan ürün olarak meydana gelmektedir. Yüksek fırın cürufu, silika jel, seramik cam ve tuğla gibi malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca amorf ve kristalin yüksek fırın cürufu, sulu çözeltilerden fosfatın geri kazanımında adsorbent olarak kullanımı da uygundur.