Vakum İnfüzyon Tekniği

MFG Vacuum Infusion Process (VIP) Illustration
MFG Vacuum Infusion Process (VIP) Illustration

MFG Vacuum Infusion Process (VIP) Illustration

Vakum infüzyon tekniği, kompozit yapıdaki matrisi oluşturan reçineyi, vakum basıncıyla kalıp içindeki lamine yapının içine aktaran sisteme verilen isimdir.  Bu teknik klasik el yatırma yöntemine göre daha iyi mekanik sonuçlar vermektedir.  Ayrıca el yatırması tekniğinde olduğu gibi üretim sürecinde, üretimi yapan kişinin yeteneğinden bağımsız olan bir üretim şeklidir. Fakat bu avantajların yanında, üretim için hazırlanma işlemi fazlasıyla titizlik ve dikkat gerektirir.

Vakum infüzyon işlemi için hazırlanan kalıp temiz ve pürüzsüz olmalıdır. Daha sonra işlemin yapılacağı kalıp hazırlanmadan önce sınırlara daha sonradan vakum torbasını geçirmek için kullanılacak olan vakum bantları yapıştırılır. Daha sonra kalıp yüzeyine belirli aralıklarla vakslarsürülür. Bu işlemin amacı, ürünün yüzey kalitesini arttırmak ve ürünü kalıptan rahat bir şekilde ayırmaktır. Bu işlemlerin ardından, istenilen ürüne göre gerekli payları bırakılarak hazırlanmış elyaflar kalıp içine yerleştirilir. Elyaflardan sonra sandviç yapıyı sağlaması açısından kalıp içersine üretilmek istenilen ürünlerin arzu edilen özelliklerine bağlı olarak köpük yerleştirilir ve daha sonra yeniden elyaflar yerleştirilir. Elyafların üzerine yayılma ağının rahat sökülmesini sağlayan ayırma ağı yerleştirilir. Ardından ayrıma ağının üzerine reçine akşını kalıba yayacak olan akış ağı serilir. Bu işlemlerin ardından üretilecek olan parçanın şekline ve zorluğuna göre vakumu yapacak olan makine boru yardımıyla kalıp içersinde kenarlara yada ortaya ucunda T boru olacak şekilde yerleştirilir. Yerleştirilen T borusu spiral borulara bağlanır ve spiral borular üretimdeki akış şemasının tasarımına göre akış ağı üzerine yerleştirilir. Daha sonrasında reçinenin kalıba verileceği boru yine akış şemasına göre ucunda T boru olacak şekilde kalıba yerleştirilir ve T boru, spiral borulara bağlanır. Bu aşama çok önemlidir çünkü akış şemasının iyi tasarlanmaması üründe reçinenin bazı bölgeleri ıslatmaması ile sonuçlanabilir. Tüm bu işlemlerden sonra vakum torbası ilk adımda sınırları belirleyen vakum bantlarına yapıştırılır. Bu işlem sırasında bazı kenarlardan pay bırakılır ve vakum sırasında oluşacak gerilmenin torbaya zarar vermesi engellenmiş olunur. Torba hazırlandıktan sonra vakum makinesi çalıştırılır ve basınç belli bir değere geldikten sonra makine durdurulur (Vakum sırasında reçine akışını sağlayacak olan boru, hava akışını kesmek için bir kilit yardımıyla sıkıştırılmalıdır). Yaklaşık olarak 10-15 dakika sonra değerde bir değişme yoksa kalıp işleme hazır demektir. Fakat basınç değerinde azalma olursa vakum torbası tekrar kontrol edilmelidir çünkü bu torbada kaçak olduğu anlamına gelir. Bu işlemin ardından kullanılan reçineye göre serleştirici-reçine karışımı oranı ve yine kullanılan elyaf ve köpüklerin ağırlıklarına göre belirlenen ölçülerde bir kap içersinde karıştırılır. Reçine akışını sağlayacak olan borunun ucu reçineye daldırılır ve borudaki kilit dikkatli bir şekilde çıkartılır. Reçine kalıp içine akmaya başlar ve hazırlanan reçine tükenene kadar bu işlem devam eder. Kabın içersindeki reçinenin bitmesine yakın boru yine dikkatli bir şekilde katlanır ve kilit tekrar boruya takılır (amaç ürünün içerisine hava girmemesi). Reçine verme işleminin ardından vakum makinesi bir süre daha çalıştırılmaya devam edilmelidir. Son olarak kullanılan reçinenin kürlenme süresi geçtikten sonra ayırma filesinden itibaren her şey kalıptan sökülür ve ürün elde edilmiş olunur.