Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Kuruldu

Biyoteknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları yürütecek Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kuruluşu, yapılanması, görevleri ve yetkileri gibi adımlarına yönelik yönetmelik, Resmi Gazete’nin 1 Aralık 2017 tarihli 30257* sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre enstitü, bilim kurulları, ulusal ve uluslararası danışma kurulları, komisyonlar, enstitü başkanlığı ve yönetmelikte yer alan diğer birçok birimlerden oluşacak. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel sektör ile iş birliği içinde çalışmalar yürütecek.

Enstitünün genel olarak yetki ve görevleri, Biyoteknoloji alanında Ar-Ge yapmak, bunlara mali ve bilimsel destek sağlamak, bu alana yatırımı ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek teşvik etmek, koordinasyon sağlamak, bu amaçlar için program ve projeler geliştirmek, alandaki yeni gelişme ve teknolojilerin takip edilmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile eğitim-öğretim programlarını düzenlemektir.

Yönetmeliğe göre bünyesinde idari birimler dışında, Genom ve Biyoenformatik Birimi, Aşı Birimi, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Birimi, Test ve Biyoanaliz Birimi, İlaç Geliştirme ve Formülasyon Birimi, Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri Birimi, Biyoistatistik ve Doküman Birimi gibi birçok birimler de olacak.

Bilim Kurulları, Enstitü Başkanı ve en fazla 10, en az 6 üyeden oluşacak. Genom ve Biyoenformatik ile Aşı Bilim Kurulları ise en fazla 30, en az 6 üyeden oluşacak. Ayrıca, Enstitü Başkanı Bilim Kurullarının da başkanlığını yürütecek. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda ise, kurullara enstitü başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapacak.
Bu bilim kurullarının ise, enstitünün bilim politikası, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde görüş ve önerilerde bulunmak, Türkiye’nin biyoteknoloji alanında öncü olabileceği alanlar ile sağlık biyoteknolojisinde öncelikli ihtiyaç gerektiren alanların belirlenmesi konusundaki çalışmaları değerlendirmek, belirlenen öncelikli sorunlara özendirilecek çalışma alanları ve araştırma projelerini belirlemek ve değerlendirmek görevleri arasındadır.

KAYNAK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171201-2.htm *

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turkiye-biyoteknoloji-enstitusu-kuruldu,78kpnoDGUESX43E4g046bg