Tren raylarının kaynak yapılması (Termit kaynağı)

Alümino termit kaynağı olarak da bilinen Termit kaynağı, bir metaloksit tozu ile alüminyum tozu arasında oluşan alüminotermik reaksiyon sonucu ergitilen metalin kaynak edilecek parçaların alın yüzeylerine dökülerek birleştirilmesini sağlayan bir döküm ergitme esaslı kaynak yöntemidir. Yöntem günümüzde özellikle demiryolu raylarının birleştirilmesinde yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca, yöntemin bazı batı ülkelerinde inşaat demirlerinin alın alına kaynağında ve demiryollarında da bakır iletkenlerin raylara kaynağında kullanıldığı bilinmektedir.

Termit kaynağı, bir metaloksit tozu ile alüminyum tozu arasında oluşan alüminotermik reaksiyon sonucu, aşırı ısıtılarak ergitilen metalin kaynak edilecek parçaların alın yüzeylerine dökülerek birleştirilmesini sağlayan bir döküm ergitme esaslı kaynak yöntemidir. Bu yöntemde, kaynak edilecek bölge bir döküm kalıbı içine alınır ve ergitilerek dökülen sıvı metal, hem kaynak enerjisini taşır hem de ek kaynak metali görevi yapar. Yöntemin esası, alüminyumun oksijene karşı ilgisinin (affinitesinin) diğer metallere kıyasla daha fazla olmasından yararlanılarak ince taneli metal oksitlerin redüklenmesine dayanır.