Toz Metalurjisine Giriş

tm

Toz metalurjisi (T/M), metal tozlarının üretimi ve değişik ısıl ve mekanik deformasyon prensiplerinin uygulanıp birleştirilerek parça haline getirme işlemidir.

Toz metalurjisi tozların karıştırılması, paketlenmesi ve sinterlenmesi işlemlerinden ibarettir. Günümüzde T/M yöntemiyle parça üretimi çok yaygın olarak kullanılmakta ve giderek bilinen üretim yöntemlerine alternatif olmaktadır. İleri bir imalat yöntemi olan T/M, teknolojik malzemelerin üretilmesine çok uygun, küçük parçaların çok sayıda ve ekonomik üretimini sağlayan bir yöntemdir.

tm

Mekanik Yöntemlerle Toz Üretimi

Talaşlı İmalat

Mekanik Alaşımlama

Öğütme

Kimyasal Yöntemlerle Toz Üretimi

Katının Gaz ile Bozunması

Isıl Bozunma

Sıvıdan Çökeltme                                    –

Gazdan Çökeltme

Katı-Katı Tepkimeli Sentez

Elektroliz Yöntemiyle Toz Üretim

Atomizasyon Yöntemleri ile Toz Üretimi

Su Atomizasyonu

Dönen Elektrot Atomizasyon Yöntemi

Vakum Atomizasyon Yöntemi     

Döner Disk Atomizasyonu

Gaz Atomizasyonu

Metal tozlarının üretimi birçok teknikle gerçekleştirilir. Burada amaç toz üretimini belirli şekil ve boyut dağılım aralığında, herhangi bir kirlenme içermeksizin üretmektir. Bu aşamada toz karakterizasyonu bir sonraki üretim kademeleri açısından önemlilik arz eder. Kontrollü bir başlangıcın, istenen kalitede parça üretimini sağlaması kaçınılmazdır.

tm2

Bir toz üretim yönteminin diğerlerine göre seçilmesi yöntemin anlaşılmasına, ekonomikliğine, elde edilen tozların özelliklerine ve bu özelliklerin kullanım yeri ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabildiğine bağlıdır. Tozun geometrik şekli üretim yöntemine bağlı olarak küreselden, dentritik formlara kadar çok farklı olabilmektedir. Aynı şekilde tozun yüzey durumu da yani düzgün veya gözenekli olması da yine üretim yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

Bir sonraki makelemde toz metalurjisi üretim yöntemlerine değineceğim.