Toz Metalurjisi Aşamaları / Powder Metallurgy Stages

toz

Toz Metalurjisi Nedir?

Toz metalürjisi, metal tozlarının belirli oranda karıştırılarak, oda sıcaklığında hassas kalıplarda istenilen teknik değerlere uygun basınçlarda sıkıştırılması ve sonrasında kontrollü atmosfer şartlarında fırınlanmasıyla parça üretme yöntemidir.

Avantajları Nelerdir?

• Yüksek üretim hızları, düşük malzeme firesi
• Düşük maliyet
• Bitmiş parçada arzulanan hassas toleransı yakalama
• Karmaşık şekilli parçaların imalatı
• Kendinden yağlama özelliği verme
• Yüksek yoğunluğa sahip parça üretimi

1. Toz Hazırlama

Metalik tozlar, yağlayıcılar ve isteğe bağlı alaşım elementleri ile homojen bir karışım elde etmek için karıştırılır. Yağlayıcı kullanmanın ana amacı, toz kütleleri ile takım yüzeyleri ve kalıp duvarları arasındaki sürtünmeyi azaltmak, tozların sıkıştırma esnasında kaymalarını sağlamaktır.

2. Presleme

Toz Presleme üretilecek parçada istenen dansiteye bağlı olarak çeşitli tozların çelik veya diğer sert metalden yapılmış kalıpların içinde sıkıştırılması işlemidir.

3. Sinterleme

Sinterleme, preslenmiş parçaların mukavemet kazandığı bir ısıl işlemdir. Sinterleme sıcaklığı, süresi ve sinterlemenin uygulandığı ortam, prosesin en önemli parametreleridir.

4. Ölçüleme

Ölçüleme prosesi sinterlenmiş parçada istenilen spesifikasyonları elde etmek için uygulanan bir prosestir.

5. Buharlama Prosesi

Bu işlem sadece demir esaslı parçalara uygulanabilir.

Parçaların 550 °C’ye kadar ısıtılıp su buharına maruz bırakılmasıyla dış yüzeylerinde ve iç bağlantılı boşluklar boyunca ince bir Fe3O4 tabakası oluşturulur.

Buharlama işlemi korozyon mukavemeti, sertlik, basmaya karşı dayanım ve aşınma dayanımında artışa sebep olur.

6. Çapak Alma

Bu işlem, presleme ve talaşlı imalattan kaynaklanan çapakları almak icin kullanılır. En yaygın metod tamburlamadır ve bazı durumlarda içinde aşındırıcı toz bulunan sıvı ortamlar kullanılır.

7. Yağ Emdirme

Sinterlenmiş parçalara yağ ve diğer metalik olmayan malzemeler emdirilerek korozyona ve aşınmaya karşı koruma artırılır.