Prekast ve İnşaat Sektöründe Kullanımı

Prekast ve İnşaat Sektöründe Kullanımı Prekast; tüm dünyada GRC/GFRC olarak bilinen ve 70’li yılların başlarından beri başarı ile kullanılan teknik özellikleri geliştirilmiş malzemedir. GRC, silis kumu, beyaz çimento karışımı özel granülometrideki harmanın, 10-15 mm kalınlıkta alkaliye dayanıklı cam elyafı ve polymer katkılı olarak, özel kalıplara püskürtme suretiyle dökülmesiyle üretilen üstün özellikli betondur. Çimento harcında kullanılam …

Polikarbon Nedir?

Polikarbon malzeme genel olarak bir kaç isimen nitelendirilsede halk dilinde genel olarak polikarbon diye anılmaktadır. Bunun dışında ise polikarbonat diyede bilinmektedir. Uluslar arası söylemlerde kısaltma simgesi ise PC dir . Sözleşmelerde PC ve diğer polikarbon söylemleri kullanılmaktadır. Genel Amaç ve malzeme bakımından polikarbon , oldukça dayanıklı ve çeşitlerine göre güneş ışınlarını geçirmesiyle cama yakın bir …

Çevreye duyarlı endüstriyel yapıştırıcılar

Başlangıçta doğadan elde edilen düşük mukavemetli malzemelerden oluşan yapıştırıcılar, zamanla içeriklerinin güçlendirilmesiyle yük taşıyan yapı veya makina elemanlarının birleştirilmesinde kullanıldı. Mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve sahip oldukları özelliklerin mühendisler tarafından daha iyi anlaşılması ile endüstriyel yapıştırıcılar mekanik bağlama elemanları ile lehim, kaynak ve nokta kaynağı gibi birleştirme tekniklerinin yerine kullanılmaya başlandığı göze çarpıyor. Öyle ki, endüstriyel …

Endüstride Kullanılan Polimerik Malzemeler

Endüstride Kullanılan Polimerik Malzemeler Günlük hayatımızda ve endüstrinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan polimerler, malzeme olarak çok değişik ve çeşitli özelliklere sahiptir. Bazı polimerlerden elektrik özellikleri nedeni ile yararlanılmaktadır. Başka bazı 8 polimerler ise optik ve termal özellikleri nedeni ile malzeme olarak önem taşır.Polimerlerin kullanılmasına yol açan temel özelliği mekanik özelliğidir.Polimerik malzemelerin mekanik özellikleri …

Polimer Nedir?

Polimer ,monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir. Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer, en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir. Bir kimyasal tepkimede polimer oluşumuna, polimerleşme denir. 2 monomer = dimer, 3 monomer = trimer, 4 momomer = tetramer, 5 momomer = pentamer, 20-30 …