Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat’tan Dünya Çapında 3 Büyük Başarı

Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat, akademik çalışmaları neticesinde uluslararası 3 büyük başarıya imza attı. Türkiye’de ilk kez yüksek ve ultra yüksek mukavemetli, nitelikli çelik patenti alma başarısını gösteren Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya gelerek başarılarını paylaştı. Karabük Üniversitesi …

Toz Metalurjisi Aşamaları / Powder Metallurgy Stages

Toz Metalurjisi Nedir? Toz metalürjisi, metal tozlarının belirli oranda karıştırılarak, oda sıcaklığında hassas kalıplarda istenilen teknik değerlere uygun basınçlarda sıkıştırılması ve sonrasında kontrollü atmosfer şartlarında fırınlanmasıyla parça üretme yöntemidir. Avantajları Nelerdir? • Yüksek üretim hızları, düşük malzeme firesi • Düşük maliyet • Bitmiş parçada arzulanan hassas toleransı yakalama • Karmaşık şekilli parçaların imalatı • Kendinden …

Malzemelerde Bauschinger Etkisi

Gerinim sertleşmesi sırasında uygulanan gerinim miktarına bağlı olarak malzemedeki dislokasyon sayısı artar ve bu dislokasyonlar önce kördüğüm misali birbirlerine dolanır. Daha sonra gerinim arttıkça da ağımsı bir yapı içinde düzenlenerek, ufak tanecikler ortaya çıkarır. Dislokasyon sayısının bu şekilde artmasından ve dislokasyonların tanecikli bir yapı içinde düzenlenmesinden sonra, malzeme üzerindeki yükü kaldırdığımızda dislokasyonların oluşturduğu bu tanecikli …

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan …

Sim karttan altın çıkartan Türk!

Siz hala eski define bulma yöntemleriyle mi ilgileniyorsunuz? Metalurji Mühendisi Can Deniz Uysal,Türkiye’nin ilk çip ve akıllı kart dönüşüm tesisini kuruyor. Hedefte başta cep telefonlarındaki SIM kartlar olmak üzere neredeyse hayatımızın büyük bölümünde karşımıza çıkan çipli kartların içinde yer alan altın ve gümüşü ekonomiye kazandırmak var. Proje kapsamında SIM kartın yanı sıra kredi kartından, mağaza …

Bilim Dünyası ‘Bukalemun’ Robotu Konuşuyor

8 farklı renge dönüşebilen robot bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Robot teknolojisi günden güne gelişiyor. Robotlar pekçok alanda insanların işlerini kolaylaştırmak üzere devreye giriyor. Bazen kritik ameliyatlar yapıyorlar, bazen de işlere yardımcı oluyorlar, arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar. Bu görünür işleri büyük bir başarıyla yapan robot dünyasında son gelişme ise bulunduğu ortamda renk değiştirip kamufle olabilen …

Seramik Nedir?

SERAMİK Seramik yapay olarak üretilmektedir ve adındanda alaşıldığı gibi seramik plakalardan olurşur. İç mekanların duvarlarını kaplamak için kullanılırlar. Bilhassa koridor, banyo, tuvalet ve böyle mekanlarda seçim edilirler, yer kaplamaları için en fazla seçim edilen kaplamalardır. Dış mekanlarda ise zemin kaplamaları olarak aynı biçimde kullanmaya uygundur. Hazırlanışı: Seramiğin yapılışı çok eski tarihlere civarı ulaşmaktadır ve ana …

Polimer Nedir?

Polimer ,monomer denilen görece küçük moleküllerin birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllerdir. Aynı monomerlerin oluşturduğu polimerlere homopolimer, en az iki farklı tip monomerden oluşan polimere ise kopolimer denir. Bir kimyasal tepkimede polimer oluşumuna, polimerleşme denir. 2 monomer = dimer, 3 monomer = trimer, 4 momomer = tetramer, 5 momomer = pentamer, 20-30 …

Döküm Nedir?

DÖKÜM Madenleri biçimledirmenin en pratik yollarından biri dökümdür. Öncesinde istenen şekilde tek kalıp hazırlanır. Ergimiş maden bu kalıbın içerisine dökülür. Maden soğuyunca kalıbın biçimini alır. Dökmecilikte en tek sürü kullanılan maden “dökme demir”dir. Alüminyum ve çinko alaşımları da dökme yoluyla biçimlendirilir. Maden dökmekte kullanılan kalıplar kumdan, ya da dökülecek madenden daha yüksek tek ergime noktası …

Metalurji Nedir?

Metalurji (Metal bilimi), metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını, ve “üretim – kullanım” ömrü içindeki çevresel kaygı ve sorumlulukları da dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalı. Metalurji, konusu itibarıyla, üretim metalurjisi (Ekstraktif metalürji ya da Kimyasal metalurji) ve …

Çimento Nedir?

Klinker kimyevi bakımdan; Trikalsiyum silikat ( Alit ) kısacası C3S, dikalsiyum silikat ( Belit ) kısacası C2S, trikalsiyum alüminat kısacası C3A ve tetra kalsiyum alüminoferrit kısacası C3AF’den ibarettir. Bu bileşenlerden herkes çimentoya özel nitelikler verdiği benzeri klinker içerisinde miktarları da çimentonun cins ve tipini oluşturur. 1776 senesinde , İngiltere’de, meclis aracılığıyla , Cornwall sahiline yakın …