Plazma ile Nitrokarbürleme Yüzey Sertleştirmesi

Termokimyasal yüzey sertleştirme işlemlerine farklı bir boyuttan bakmaya hazırmısınız? Plazma ile nitrokarbürleme işlemi Bu metalurjik işlem yaklaşık olarak 450-580 °C sıcaklıklar arasında, demir esaslı malzemelerin yüzeyine azot ve karbonun difuze olmasını içeren termokimyasal bir işlemdir. Yani yüzeyde γ-demir nitrür ile beraber ε-nitrür tabakası, onun altında da difüzyon tabakası oluşturulması mantığına dayanmaktadır [1,2]. Bu işlemdeki asıl …

Monotektik Faz Dönüşümü ve Monotektik Faz Diyagramı

Monotektik dönüşüm, azalan sıcaklık ile birlikte yapıda mevcut olan sıvı fazın başka bir sıvı faza ve katı faza dönüşmesi olayıdır. Bu yazımızda monotektik dönüşümü ve  faz diyagramını anlatacağız. Monotektik dönüşüm aşağıda formül halinde gösterilmektedir. Formülde de görüldüğü üzere L1 sıvı fazı monotektik sıcaklığın altına düşülmesi ile birlikte L2 + α  fazlarına dönüşmektedir.  Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere  ‘Kritik …

Metalurji nedir? Metalurji bölümü neyle ilgilenir?

Metalurji, Türkçemizde metal bilimi anlamına gelmektedir. Genel bir tanımla metallerin ayrıştırılması, zenginleştirilmesi ve kullanım alanına uygun bir şekilde işlenmesiyle ilgilenen bilim dalıdır. Metalurji alanının ve metalurji mühendislerinin girmediği alan yok denecek kadar azdır. Daktilo üretiminden jet motoruna kadar içinde metal bulunan herşeyin metalurji ile yakından ilgisi vardır. Metalden yapılan her makina aksamında mekanik özellikler ele …

Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat’tan Dünya Çapında 3 Büyük Başarı

Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat, akademik çalışmaları neticesinde uluslararası 3 büyük başarıya imza attı. Türkiye’de ilk kez yüksek ve ultra yüksek mukavemetli, nitelikli çelik patenti alma başarısını gösteren Yrd. Doç. Dr. Fatih Hayat, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya gelerek başarılarını paylaştı. Karabük Üniversitesi …

Toz Metalurjisi Aşamaları / Powder Metallurgy Stages

Toz Metalurjisi Nedir? Toz metalürjisi, metal tozlarının belirli oranda karıştırılarak, oda sıcaklığında hassas kalıplarda istenilen teknik değerlere uygun basınçlarda sıkıştırılması ve sonrasında kontrollü atmosfer şartlarında fırınlanmasıyla parça üretme yöntemidir. Avantajları Nelerdir? • Yüksek üretim hızları, düşük malzeme firesi • Düşük maliyet • Bitmiş parçada arzulanan hassas toleransı yakalama • Karmaşık şekilli parçaların imalatı • Kendinden …

Malzemelerde Bauschinger Etkisi

Gerinim sertleşmesi sırasında uygulanan gerinim miktarına bağlı olarak malzemedeki dislokasyon sayısı artar ve bu dislokasyonlar önce kördüğüm misali birbirlerine dolanır. Daha sonra gerinim arttıkça da ağımsı bir yapı içinde düzenlenerek, ufak tanecikler ortaya çıkarır. Dislokasyon sayısının bu şekilde artmasından ve dislokasyonların tanecikli bir yapı içinde düzenlenmesinden sonra, malzeme üzerindeki yükü kaldırdığımızda dislokasyonların oluşturduğu bu tanecikli …