Hafızalı Martenzitik

Martenzitik Dönüşüm(Sertleşme) Martenzitik genel anlamda  ısıl işlem sonrasında malzemenin hızlı şekilde soğutulup çok sert fakat kırılgan yapıda olmasıdır.Çeliklerde martenzitik faz dönüşümü ana etken karbon olduğu için %0.2 den az karbon içeren çeliklere martenzitik sertleşme yapılamaz.Yüzey merkezli kübik yapı (YMK) Hacim merkezli tetragonal yapı (HMT) ye dönüşerek hızlı soğumadan dolayı atom yayınımı gerçekleşmez ve dislokasyon yoğunluğundan …

Plazma ile Nitrokarbürleme Yüzey Sertleştirmesi

Termokimyasal yüzey sertleştirme işlemlerine farklı bir boyuttan bakmaya hazırmısınız? Plazma ile nitrokarbürleme işlemi Bu metalurjik işlem yaklaşık olarak 450-580 °C sıcaklıklar arasında, demir esaslı malzemelerin yüzeyine azot ve karbonun difuze olmasını içeren termokimyasal bir işlemdir. Yani yüzeyde γ-demir nitrür ile beraber ε-nitrür tabakası, onun altında da difüzyon tabakası oluşturulması mantığına dayanmaktadır [1,2]. Bu işlemdeki asıl …

Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi

Takım Çelikleri: Esaslar Genel olarak bütün metal, plastik, lastik, seramik, refrakter ile kağıt ve ahşap malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanan çeliklere Takım Çelikleri adı verilir. Kullanım şartlarına ve uygulama alanlarına göre takım çelikleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. Soğuk İş Takım Çelikleri Sıcak İş Takım Çelikleri Plastik Takım Çelikleri Yüksek Hız Çelikleri Bu çelikler esas olarak aşağıdaki …

Yaşlandırma Sertleştirmesi

Bazı metal ve alaşımların sertlik ve dayanımı, uygun ısıl işlemler sonrasında son derece küçük ikinci faz parçaçıklarının matris faz içinde uniform şekilde dağıtılması yoluyla arttırılabilir. Yapıda dağılmış haldeki küçük yeni faz parçaçıkları ‘çökelti’ olarak isimlendirildiği için,bu işleme de “çökelme sertleşmesi” adı verilmiştir. Alaşımın dayanımı zamanla geliştiği ve bu süre zarfında alaşım bir anlamda yaşlanmış olduğu …

2200°C’ye elinizle dokunabilir misiniz?

Nasa’nın ürettiği bu seramik malzeme 2200°C sıcaklıkta bile dokunma olanağı veriyor. Fırından çıkan sıcak malzemenin dış katmanı hemen soğuyor ve içerisindeki sıcaklığın dışarı çıkmasını engelliyor. Nasa bu malzemeyi uzay mekiklerinin sıcaklığa dayanması gereken yerlerinde kullanmayı planlıyor.