Sudan 100 kat daha hafif: “Aerojel”

Sudan 100 kat daha hafif: “Aerojel”

Geleceğin Süper Malzemesi

Aerojel, içinde bulunan sıvı bileşenlerinin hava ile değiştirilerek oluşturulmuş katı maddelere denir. Duman gibi görüntüleri olduğu için aerojele donmuş duman veya mavi duman da denir.

“Mavi Duman”

Dünya’da Eşi Benzeri Yok

Aerojel diye adlandırılan malzemeler uzun zamandır biliniyor. Bunlar süperkritik kurutma işlemi ile sıradan jellerden üretilmektedir. Yüksek basınç ve sıcaklık altında süperakışkan olarak adlandırılan maddeler, sıvı ile gaz arasında faz farkının kalmadığı bir hale geçer. Süperkritik işlemindeyken ise bu evrede bulunan maddenin ortam basıncının aniden düşürülerek malzemenin gözenekli bir yapı alması sağlanır.

Genelde silikadan üretilen aerojeller düşük yoğunluklu ve kırılgan malzemelerdir. Ancak bir grup araştırmacı, Airloy adını verdikleri yeni bir aerojel ürettiler. Airloy, yoğunluğunun çok düşük olmasına rağmen kendi ağırlığının 20.000 katını taşıyabilecek kadar dayanıklı olması dikkat çekmektedir. Ayrıca “superinsulator” denilen bu malzemeler ses ve ısı yalıtımında da çok başarılıdırlar. Günümüzde satılan malzemelerden 1000 kat daha iyi ses yalıtımı sağlamaktadırlar. Isı yalıtkanlığında ise hem şeffaf hem de tabaka halinde olabilen Airloy’un astronot elbiselerinde ve uzay teknolojilerinde de kulanılması beklenmektedir.

Airloy

Airloys, klasik plastik ve seramik denilen malzemelerden 3-10 kat daha hafiftir. Densiteleri ise 0.01 ile 0.9 g/cc arasında değişmektedir. Airloys malzemeleri herhangi bir maddeyle de sınırlandırlmamıştır. Yani herhangi bir bileşimle yapılabilir. Mesela; polimerler, karbon, metaller, karbitler ve bunların kombinasyonlarından yapılırken fayda görülebilinir.

Klasik aerojellerinden ise yeni geliştirilen bu malzemeler sıvı ve nem bakımından da dirençleri vardır. Herhangi bir koşuldan etkilenmeden yapılarını korumaktadırlar.  Performans Yönünden incelemek gerekirse; 4 başlık altında ifade edilebilinir.

Airloy Performansı

Geleceğin bu süper malzemeleri “sub-micron” seviyesinde daha önce eşi benzeri görülmemiş çok fonksiyonlu süper emülsiyonlu, petrol sızıntısı yenilemelerinde, pillerde, süperkapasitelerde, ultra-kondansatörlerde, sensörlerde ve katalizlörin desteklenmesinde kullanılmaktadır.

KAYNAKÇA

https://newatlas.com/polymer-aerogel-stronger-flexible-nasa/23955/#gallery

http://www.airloy.com