Seramik Kabuklu Hassas Döküm

Molten-bronze-is-poured-i-001

Hassas döküm yönteminde harcanan bir modelin etrafı oda sıcaklığında sertleşen bir refrakter çamurla sarılarak hazırlanır.

Genellikle balmumu ve plastikten hazırlanan model daha sonra ergitilerek veya yakılarak kalıp boşluğu meydana getirilir.

Bu nedenle investment döküm yöntemine ” kaybolan mum ” veya harcanan mum anlamında ” lost wax ” adı da verilir.

Kum kalıba döküm yönteminde bilindiği gibi modeller ağaç veya metalden olup tekrar tekrar kullanılabilir fakat bu yöntemde ise kalıp harcanan tiptendir.

Hassas Döküm Yöntemi Avantajları;

  1. Konvansiyonel döküm yöntemleri ve makinalarıyla işleme yoluyla üretimi zor olan karmaşık şekilli parçalar kitle üretimi ile bu yöntemle üretilebilir.
  2. Yöntem, ergitilip dökülebilen tüm metallere uygundur.
  3. 25 gramdan 400 kilograma kadar dökümler yapılabilir.
  4. Diğer döküm yöntemlerine nazaran daha yüksek boyutsal hassasiyet, daha düzgün yüzey ve ince detay kısımların daha hassas elde edilmesine imkan verir.
  5. Tane yapısı ve tane boyutu kolaylıkla kontrol edilebilir.
  6. Hassas döküm ile üretilen parçalar hemen hemen hiç ilave bir işleme gerek duymadan kolay işlenebilir şekilde üretilirler.
  7. Tek parça kalıp kullanıldığından ayırma yüzeyi yoktur ve dolayısıyla parça üzerinde iz olmaz.

Seramik Kabuklu Hassas Döküm Yöntemi

Öncelikle, metalden dökülmesi istenilen parçanın balmumu veya benzeri bir malzemeden modeli hazırlanır.

1- Öncelikle, metalden dökülmesi istenilen parçanın balmumu veya benzeri bir malzemeden modeli hazırlanır.

2- Model,seramik banyosuna batırılarak çevresinde ince bir tabaka kaplanması sağlanır.

2- Model,seramik banyosuna batırılarak çevresinde ince bir tabaka kaplanması sağlanır.

3- Seramik tabaka kuruyuğ katılaşıncaya kadar bir fırında bekletilir. Yeteri kalınlıkta seramik kaplanıncaya kadar bu son iki işlem tekrarlanır.Dış cidarı sert seramik kaplı parça bir fırına sokularak modelin eriyip dışarı akması sağlanır. Seramik malzeme ise yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğundan şeklini korur.

3- Seramik tabaka kuruyup katılaşıncaya kadar bir fırında bekletilir. Yeteri kalınlıkta seramik kaplanıncaya kadar bu son iki işlem tekrarlanır.Dış cidarı sert seramik kaplı parça bir fırına sokularak modelin eriyip dışarı akması sağlanır. Seramik malzeme ise yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğundan şeklini korur.

4- Modelden kalan boşluğa ergimiş halde metal dökülür.

4- Modelden kalan boşluğa ergimiş halde metal dökülür.

5- Metal soğuyup katılaştıktan sonra darbe ile dış cidardaki seramik kırılarak parça ortaya çıkarılır. Parçalar ana gövdeden dairesel bir testere ile kesilerek alınır.

5- Metal soğuyup katılaştıktan sonra darbe ile dış cidardaki seramik kırılarak parça ortaya çıkarılır. Parçalar ana gövdeden dairesel bir testere ile kesilerek alınır.

 

Son olarak gerekli çapak alma ve yüzey parlatma işlemleri yapılarak parça kullanıma hazır hale getirilir.

https://www.youtube.com/watch?v=UrUsaGussfc

 

Kaynak:

  • http://www.atacelik.com/
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Ders Notları Prof.Dr.Sultan ÖZTÜRK