Seaborgiyum Nedir? Seaborgiyum Elementinin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Seaborgiyum periyodik tablonun 6. grubunda yer alan ve sentetik olarak üretilen radyoaktif bir elementtir. Atom numarası 106’dır ve sembölü “SG” olarak gösterilir. Haziran 1974’te, Rusya, SSCB, Dubna, nükleer araştırmalar ekibi tarafından sentezlendiği ve tanımlandığı açıklanmıştır. Ancak bundan 4 ay sonra ise Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Radyasyon Laboratuvarı’nda Albert Ghiorso başkanlığındaki bir grup Amerikalı araştırmacı, aynı elementin sentezlendiğini bildirmiştir. Her iki grupta sentezi elde etmek için farklı prosedürler kullandığı için iki grup arasında deneylerin sonuçları üzerinde anlaşmazlıklar çıkmıştır.

Elemente adı verilen bilim insanı Glenn Seaborg.

Sovyet bilim adamları kurşun-207 ve kurşun-208’i, krom-54 iyonları ile bombalamışlardır. Sonucunda 106 atom numarasına sahip ve kütle numarası 259 olan ve yaklaşık 0.007 saniyelik bir yarılanma ömrüne sahip bir element izotopu üretmişlerdir. Öte yandan Amerikalı araştırmacılar, kaliforniyum-249’un ağır bir radyoaktif hedefini, oksijen-18 iyonlarının ışınları ile bombalamışlardır. Bu da 106 atom numarasına sahip ve kütle numarası 263 olan, 0.9 saniyelik bir yarılanma ömründe farklı bir izotop elementinin oluşturulmasına neden olmuştur. Daha sonra Dubna’daki Rus araştırmacılar, 1993’te elementin iki izotopunun sentezini bildirmiştir. Aynı yıl Berkeley grubunun çalışmaları doğrulanmıştır. Doğrulanmanın ardından Amerikalı araştırmacılar, Amerikan nükleer kimyager Glenn T. seaborg’un onuruna, daha sonra Uluslararası saf ve uygulamalı Kimya Birliği tarafından da onaylanan seaborgiyum adını geçici olarak vermişlerdir.

Seaborgiyum Element Özellikleri

GrupErime NoktasıBilinmiyor 
PeriyotKaynama NoktasıBilinmiyor
BlokYoğunluk (g cm−3)Bilinmiyor
Atom Numarası106 Göreceli Atom Ağırlığı[269]  
20°C’de ki DurumuKatıAna İzotop266Sg 
Elektron Konfigrasyonu[Rn] 5f146d47s2 CAS Numarası54038-81-2 

Atomik kütlesi 269 olarak bilinmektedir. Üretilebilecek birkaç farklı seaborgiyum izotopu vardır. Bir izotop, aynı miktarda proton taşır ancak farklı miktarda nötron barındırmaktadır. Nötronların bir yükü yoktur ve elemente ağırlık eklemek dışında, elementin durumunu nadiren etkiler. Ayrıca seaborgiyum oda sıcaklığında katıdır haldedir ancak erime noktası ve kaynama noktası hakkında çok az şey bilinmektedir. Seaborgiyum radyoaktif bir elementtir. Dengesiz olması, protonları ve nötronları bir arada tutamamasından dolayı çekirdeği bozulmaktadır. Element, 6. gruptaki en ağır element ve 6D geçiş metal serisindeki üçüncü element olarak kabul edilir.

Periyodik tablodaki konumuna göre, seaborgiyumun tungsten ile benzer kimyasal özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Seaborgiyum’un en kararlı izotopu seaborgiyum-271, yaklaşık 2.4 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Alfa çürümesi yoluyla rutherfordiyum-267’ye dönüşür veya kendiliğinden füzyon yoluyla bozunur. Yarılanma ömrü, elementin kütlesinin yarısının çürümesi veya başka bir elemente dönüşmesi için gereken süre miktarıdır. Bu, çekirdeğin artık parçacıklarını bir arada tutamaması nedeniyle element kararsız oldu durumlarda ortaya çıkar. En son yapılan deneylere göre seaborgiyum 0.8 saniyelik bir yarı ömre sahiptir.

Kullanım Alanları

Sentetik olarak üretilmiş olmasından dolayı herhangi bir biyolojik rolü bulunmamaktadır. Elementin sadece birkaç atomu sentezlendiğinden ve doğada serbestçe bulunamayacağından dolayı temel bilim çalışmalarından başka herhangi bir ticari kullanımı yoktur. Bununla birlikte, radyoaktif doğası nedeniyle tehlikeli etkilere sahip olabilmektedir. 2014 yılında, Japonya’daki Riken Nishina hızlandırıcı tabanlı Araştırma Merkezi’nde Mainz ve Darmstadt’tan gelen bazı araştırma grupları, ilk kez seaborgiyum ve bir karbon atomu arasında kimyasal bir bağ kurmuştur.

Kaynak

https://www.britannica.com/science/seaborgium

https://education.jlab.org/itselemental/ele106.html

https://study.com/academy/lesson/seaborgium-uses-facts-properties.html

https://www.rsc.org/periodic-table/element/106/seaborgium