Şantiye Nedir? Şantiye Kurulum Aşamaları Nelerdir?

Şantiye denildiğinde genellikle bir yapı projesinin inşa aşamaları anlaşılır. Şantiye tabiri tek blok bir binanın inşaatını ifade edebileceği gibi çok sayıda toplu konutun yer aldığı büyük bir proje sahasını da içine alır. Bunun dışında ticari binalardan AVM’ler, havalimanı inşa alanları, karayolu yeni yol yapım çalışma alanı, enerji ve madencilik sahaları da şantiye tanımının içerisine girer. Aslında kelimenin dilimize geçişi Fransızca ‘Chantier’ kelimesine dayanmaktadır. Bu kelime inşaat alanını kapsayan projeler için kullanılır olmuş. Makinelerin çalıştığı ve bunun yanı sıra insan emek gücünün temel aktör olduğu inşa sahaları şantiye olarak isimlendirilmiştir. Bu sahalarda çalışanlar ise genel anlamda şantiyeci olarak adlandırılır. ‘Şantiye Proje Müdürü, Şantiye Şefi, Şantiye Sorumlusu, Şantiye Mühendisi’ gibi unvanlar da burada çalışan insanların görev tanımından türetilmiştir.

Şantiye kısaca inşa alanını ifade eder. Çalışma sahasındaki inşaat, bakım, imalat, depolama veya ambalajlama, işleme uygulamalarıyla konaklanacak tesisleri şantiye tanımının kapsamına girer. Saha çalışmalarıyla beraber personelin yeme, içme, barınma, dinlenme gibi insani ihtiyaçlarının karşılandığı yapı içerisinde bulunur. Vinçler, iş makineleri, mikserler, hafriyat araçları, delici ve kazıcılar gibi çok sayıda ekipman şantiye sahalarında bulunur.

Şantiye Kurulum Aşamaları Nelerdir?

Öncelikle şantiye öngörülemeyen risklerin oldukça yüksek olduğu bir çalışma sahasıdır. Bundan hareketle şantiye konaklama yapılarının kurulum aşamasından ana projenin inşasına geçen süreçte güvenlik tedbirleri en iyi şekilde alınmalıdır. En küçük ihmal öngörülemeyen bir anda tahmin edilemedik şekilde bir iş kazasıyla sonuçlanabilir. Bu kazalar yaralanma hatta ölüme varan ağır sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle uluslararası ve ulusal standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kriterine uygunluk şantiyede her aşamada önem taşır. Hiç bir detay göz ardı edilmeksizin gerekli önlemler alınmalı, uyarı levhaları iş sağlığı ve güvenliği standartlarında yerleştirilmelidir. Bunun dışında personelin giyeceği kıyafetler ve diğer yardımcı ekipmanlar son derece önem taşır. Bazen bir baret hayat kurtarırken diğer yandan takılan eldiven olası yaralanmaları tamamıyla ortadan kaldırabilir. Gözlük, maske, iş ayakkabısı, reflektif şeritli kıyafet gibi. Riskli çalışma ortamının yer aldığı iş sahalarının etrafı kapatılarak çalışanlar dışındaki diğer personelin alana girişi önlenmelidir.

Şantiye çalışanlarının iş güvenliği eğitiminden belirli aralıklarla geçirilmesi son derece önemlidir. Genel kurallarla yüksekte çalışma gibi özel eğitimler bu eğitim aşamalarında gerçekleştirilir.

Şantiye Kurulumunun Planlanması

Şantiye kurulum aşamasında güvenlik önlemleri dışında gerçekleştirilecek en önemli uygulama planlamadır. Planlama yapılmadan “bir başlayalım sonrasında bakarız” anlayışıyla bir şantiye sahası belirlenmemelidir. Planlamada şantiye sahasının yapı grubuyla beraber kaç ay veya yıl kullanılacağı, hangi aşamada kaç personelin aynı anda çalışacağı gibi bilgiler ilk aşamayı oluşturur. Buna göre şantiye yapı grubu aşama aşama hazırlanmalıdır. Lojmanlar, ofisler, yatakhane ve yemekhane binaları, sağlık hizmet binası, garaj ve kademe binaları, mescit, kantin, eğitim ve sosyal tesis binaları personel sayısına göre planlanarak şantiye yapı planına dahil edilir. Şantiye yapı grubunda prefabrik mi yoksa konteyner şantiye binaları mı kullanılacak bu bütçe ve zamana göre değerlendirilebilir.

Şantiye yapılarının yerleşiminin şantiye çalışma sahasın engellemeyecek şekilde planlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte şantiye yapı grubuyla çalışma sahasının çok uzak olmamasına özen gösterilmelidir. Yapılarda insani yaşam şartları, kullanım ergonomisi ve konforu mutlaka gözetilmelidir.

Şantiye kurulum aşamasında ulaşım ve haberleşme altyapısı da önemsenmesi gereken bir konudur. Personelin zor saha şartlarında aileleriyle diledikleri zaman rahatça görüşebilecekleri cep telefonu ve internet altyapısı sağlanmalıdır. Yatak, dolap, masa ve sandalye gibi mobilyaların seçiminde kullanım ergonomisi ve konfor mutlaka gözetilmelidir.

Şantiye Yapıları Nasıl Kurulur?

Havaalanı inşaatından toplu konutlara, enerjiden madenciliğe, yol yapımdan baraj inşaatlarına her proje şantiye yapılarına ihtiyaç duyar. Çalışma ofisleri, yönetici ve mühendislere özel lojman binaları, işçi yatakhane ve yemekhane binaları, sağlık tesis binası, kafeterya ve dinlenme salonları, eğitim binaları, mescit, ambar, kademe binası, çamaşırhane, wc duş üniteleri gibi yapılar şantiye yapıları grubunda yer alır. Yukarıda vurguladığımız şantiye planlamasında belirtilen hususlar dikkate alınarak şantiye yapılarının kurulumuna karar verilebilir. Kurulum öncesi planlamanın uzmanlıkla okunması son derece önemlidir.

Şantiye Yapılarında Prefabrik mi Konteyner mi Kullanılmalı?

Yapı grubunda hangi binada hangi modelin kullanılacağı önem taşır. Prefabrik yapı ve konteyner yapılar şantiye binalarında çoğunlukla kullanılan modelleri oluşturur. Örneğin personel lojmanları, çalışma ofisleri ve eğitim salonu gibi binalarda prefabrik şantiye yapıları kullanılır. Koğuş sistemli tek veya çok katlı yatakhane binaları, kantin, çamaşırhane, sağlık binası gibi yapılarda konteyner şantiye yapıları tercih edilmektedir.

Şantiye Yapılarının Kurulum Aşamaları

Prefabrik yapı sektöründe hızlı üretimli ve kuruluma sahip yapılarda uzmanlaşmış bir firma ile anlaşmak şantiye proje yatırımcısına kazandıran avantajlar sağlayacaktır. Karmod bu sektörde uzun yıllar sahip olduğu tecrübe ile en iyi hizmeti veren firmalar arasında ilk sırada gelir. Prefabrik yapı üretici firma üretim ve kurulumunu gerçekleştireceği şantiye yapılarının zemin betonunu şantiye yönetimiyle paylaşır. Şantiye yönetimi zaman kazanmak için bu zemine uygun betonu kısa sürede hazırlamalıdır. Çünkü sözleşme imzalanması sonrası prefabrik firması modern tesislerde yapıların üretimine çoktan başlamıştır. Bir kaç gün içerisinde yapılar kurulum için şantiye sahasına sevk edilir duruda hazır olacaktır. Zemin betonunun da aynı süreçte hazır edilmesi şantiyeciye kazandıracaktır.

Bu ön hazırlıklar sonrası araçlara yüklenen prefabrik ve konteyner yapılar kurulum için şantiye sahasına gönderilir. Aynı gün sahada hazır edilen kurulum ekipleri proje uygunluğunda ölçümlerini yaparak kullanım sırasına göre öncelikle ihtiyaç duyulan yapılardan başlayarak montaja başlar.

Prefabrik Şantiye Binaları Nasıl Kurulur?

  1. Prefabrik şantiye yapılarında kurulum zemin betonu üzerine ölçülendirilen u profiller yardımıyla duvar panellerinin yerleştirilmesiyle başlar.
  2. Duvar panellerinde projeye göre yeri geldikçe kapı ve pencere alanları da yerleştirilir.
  3. Çatı omegaları yerleştirilerek üzerine çatı makaslarının montajı yapılır.
  4. Çatı makaslarıyla aynı süreçte bir yandan elektrik ve su tesisatları projeye göre uygulanmaya devam eder.
  5. Çatı makasları sonrası osb serimi ve mebran uygulaması, çatı örtüsüyle üst montaj tamamlanır.
  6. İç tavana özel levhalar yerleştirilir. Tavanla çatı arasına özel yalıtımlı şilte serilir.
  7. İç kapılar, pencereler ve ana kapı montajı yapılarak süreç tamamlanır.
  8. Şap atımı ve ıslak zemin uygulaması sonrası sahaya gelen boya ekiplerince bina boyanarak hizmete alınır.

Konteyner Şantiye Binaları Nasıl Kurulur?

Konteyner prefabrik üretim tesisinde genelde üniteler halinde hazırlandığından saha kurulumu çok daha hızlı ilerler. Örneğin 200 m2 şantiye binası 3 kişilik bir ekiple prefabrik modeliyle 4 gün kadar sürerken konteyner modelinde yine aynı ekiple aynı gün tamamlanarak kullanıma sunulabilir. Konteyner birleşimli yatakhane ve yemekhane binalarının kurulumunda sahada vinç yardımına ihtiyaç duyulur. Taşıyıcı tır üniteleri vince yaklaştırır, vinçle alınan ünite birleşim alanına yerleştirilerek vida alanlarından cıvata somunla birleştirilir. 

Şantiye Yapı Grubunda Hangi Binalar Yer Alır?

Şantiye yapı grubunda ofisler, mühendis yatakhaneleri, yemekhane ve yatakhane binaları, sosyal tesis binası, sağlık binası, atölye binaları, garaj ve kademe bakım binaları, çamaşırhane, mescit, kantin, kafeterya, eğitim salonu, wc duş yapıları gibi çok sayıda bina çözümü bulunur.

Şantiye Ofis Binaları

Yönetim ofisi ve teknik çalışma ofisleri şantiye ofis binalarının ana unsurlarıdır. Bunları insan kaynakları ofis binası, laboratuvar, toplantı ofisi gibi farklı binalar takip eder.

Lojmanlar

Yaşam alanlarına uzak mesafede bulunan ve bir yıl üzeri kullanılacak büyük şantiyelerde yönetici ve mühendislerin ailelerini de getirebilecekleri lojman binaları hazırlanmaktadır. Daha çok prefabrik yapı modeli tercih edilir.

Yatakhane Binaları

Zorlu çalışma sahalarındaki şantiyelerde insani yaşam şartlarında yatakhane binalarının hazırlanması zorunludur. Tek kat veya çok katlı konteyner modeliyle inşa edilir.

Yemekhane Binaları

Yemek hazırlığı ve mutfağın da içinde bulunduğu genişçe bir yemek salonu ile ergonomik dağıtım bankosu bulunmalıdır. İşçilere zorlu çalışma saatlerinin ardından dinlenebilecekleri bir ortam hazırlamalıdır. Prefabrik ve konteyner yapıların her ikisi de tercih edilmektedir.

Sağlık Binası

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulaması kriterleri ve sağlık hizmetlerinin verebilmesi için sağlık binaları şehre uzak şantiyelerde zorunludur. İş yeri hekimi, acil tıp teknisyeni ile ambulans gibi ekipmanlar yer alır. Konteyner veya prefabrikle inşa edilebilir.