Refrakter Malzeme Nedir ve Nerelerde kullanılır?

281d412aafb953bdc06e62902aa713af-1024x679-978x648

Refrakter malzemeler, aşırı sıcaklıklarda oldukça hassastırlar. Ateşe ve yüksek ısıya dayanıklı olan bu malzemeler “fırınlar, yakma fırınları ve reaktörler” için kullanılır ve aynı zamanda cam ve metal dökümde pota ve kalıplar yapmak amacıyla kullanabilir. Günümüzde, demir-çelik endüstrisi üretilen tüm refrakterlerin yaklaşık 65-70 % sini kullanmaktadır.

REFRAKTER MALZEME İÇİN İSTENEN ÖZELLİKLER NELERDİR?
Refrakter malzemeler kimyasal ve fiziksel olarak yüksek sıcaklıklarda kararlı olmalı,  Bu sebeple:

 • Yüksek termal şok direnci,
 • Düşük termal genleşme katsayısı,
 • Uygulama sıcaklığına bağlı olarak kararlı ısı iletkenliği,
 • Korozyon direnci,
 • Isıtma veya ergitme sonucu ortaya çıkabilecek metal buharı, sıcak gazlar, ergimiş metal yada cüruf ile etkileşime girilmemesi

Gibi başlıca özellikler refrakter malzemeler için oldukça büyük önem arz etmektedir.

Alümina, silika, magnezit, kalsiyum oksit (kireç) yaygın refrakter malzemelerdir.

REFRAKTER MALZEMELERİN AVANTAJLARI

 • Yüksek dayanıklılık ve performans,
 • Yüksek servis ömrü,
 • Yüksek sıcaklıklar termal şok,
 • Yüksek korozyon direnci,

REFRAKTER MALZEME ÇEŞİTLERİ

Kimyasal bileşime dayanılarak:
Asidik: Silika, Mullit, Zirkon, Şamot
Bazik: Magnezyum oksit (MgO) çok yaygın bir örnektir, Dolomit, Forsterit …
Nötr: Hem asit hem de bazlar için kimyasal olarak kararlıdırlar, Boksit, Alumina, Cr2O3 (kromit), Karbon(zift,graift,katran)

KULLANIM ALANLARI

 • Metallerin ergitilmesi ve işletilmesi için kullanılan fırınlarda (yüksek fırınlar vb ),
 • Cam ergitme ve seramik pişirme fırınlarında,
 • Çöp yakma tesisleri,
 • Tavlama ve sertleştirme işlemi için kullanılan fırınlarda,
 • Çimento sanayi