PVD Kaplama Nedir?

Hardcoating

Malzemeler bulundukları durumlarda kullanıldıkça farklı mekanik özelliklerini kaybederler. Sıcak iş takım çelikleri, soğuk iş takım çelikleri veya yüksek hız takım çeliklerinde dayanım ve uzun ömür açısından aşınma dirençleri çok önemlidir. Bu yüzden yüzeylerine bir takım metalurjik ve kimyasal yöntemlerle işlemler uygulanır. Bunlardan en yaygınları; nitrasyon, borlama, karbürlemedir. CVD ve PVD ise çok ince bir tabakayla malzemelere dayanım kazandırmaktadır. Bazı uygulamalarda ise çoklu kaplama tabakası da geliştirilmiştir. Örneğin; plazma nitrürleme üzerine PVD kaplama denenmiş ve kalıp ömürlerinin arttığı tespit edilmiştir.

PVD uygun malzemenin sıcaklıkla buharlaştırılıp ince film olarak kalıbın yüzeyine yoğunlaşması yöntemiyle mümkün olur ya da sıçratma denilen metotla yüksek enerjili iyonlar bombardıman edilerek buharlaştırılır. Bu yüzden fiziksel buhar biriktirme yani Physical Vapour Deposition ismi verilir. Başlıca kaplama içerikleri: TiC, TiN, Ti(C,N) (Ti,Al)N, (Ti,Zr)N ve (Ti,Al,V)N’dir.

PVD yönteminin bariz bir çok üstünlüğü vardır. Isıl işlem görmüş 1600-1800*C takım çeliklerinin sertliklerine herhangi bir etki etmez. Altlık olarak kullanılan çeliğe çok güçlü yapışır ve dökülme gibi olumsuz sebepler görülmez. Kaplama tabakası 1-5 mikron arasında bir kalınlığa sahiptir. Böylece otomotiv gibi hassas tolerans uygulanan sektörlerde rahatlıkla tercih edilir. Kaplamalarda özellikle köşe ve keskin uçlarda görülen aşınma görülmez. Tekrar kaplanabilme özelliğine sahip olmakla birlikte kaplamaların sökülebilme özelliği de vardır.