Portekiz’in Yenilenebilir Enerjide Başarısı

Yenilenebilir enerji alanında başta ülkelerinden Portekiz’de mart ayında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi, ülkenin toplam elektrik tüketimini geçti.Bunun olmasındaki sebep, ülkedeki bol yağışlı ve rüzgarlı hava koşulları geçen ay hidroelektrik ve rüzgar santrallerinde üretimi artırmış olmasıdır.

9 Mart’ta başlayan bu süreç, 70 saat boyunca tüm tüketim kesintisiz olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı ve hiç emisyon üretilmedi.

Diğer taraftan, ülkede mart ayında yenilenebilir enerji üretimi sayesinde 1,8 milyon tonluk karbondioksit salımı engellendi. Bu miktarın karbon piyasasında 21 milyon euroluk ödeneğe karşılık geldiği bildirildi.

Portekiz bununla yetinmeyip daha fazla yenilenebilir enerjiden yararlanmak istediğini belirterek yeni hedefler ortaya koymuştur.Bu hedeflerden biri de 2021 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkarmaktır.

Ülkedeki teknolojinin gelişmesi , aldıkları enerjiyi uygun muhafaza ile depo edilebilmesi gibi faktörler güneş enerjisi kapasitesini arttırmak için çalışmalara başlamasına sebep olmuştur.Bu çalışmalar ile fosil yakıt tüketen santrallere verilen teşvikleri askıya almıştır. Bu durumun da ülkenin yüzde yüz yenilenebilir enerji hedefine ulaşmada katkısının büyük olacağı bekleniyor.