Pigging nedir?

Birçok farklı gaz ve sıvı maddeyi taşıyan boru hatları, iç ve dış korozyon, çatlama, imalat kusurları başta olmak üzere birçok sebepten kaynaklanan farklı hasarlara karşı hassastırlar. Bu hatlarda taşınan içeriğin boru hatlarından dışarı sızması, özellikle borular gaz veya kimyasal madde taşıyorsa, çevreye zararlı olabilir. Bu nedenle, Dünyada yüz binlerce kilometre boru hattının çok sayıda gaz, sıvı ve kimyasal maddeyi taşıdığı düşünüldüğünde, bu hatların düzenli olarak muayene edilmesi çok kritik bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu sebeple bu boruların kontrolü için çok sayıda tahribatsız muayene yönteminden yararlanılır. Bunların başında boru hatları için özelleştirilmiş ”Pigging” işlemi gelmektedir.

Pigging, petrol ve doğal gaz boru hatlarında, durdurma yapmadan, sıkışmış ürünlerin,topaklanmış malzemenin uzaklaştırılması yoluyla boru hattının temizlenmesi veya incelenmesi tekniğidir. İşlem boru hatlarına “Pig” adı verilen cihazlar yerleştirilerek yapılır.

Bu işlem,boru çapına göre değişen pigin, ürün akışıyla veya dahili bir kablo aracılığıyla içeri sokulmasıyla başlar.Daha sonra pigin, boru hattı boyunca sürüklenmesiyle artıkları itmenin ve temizlemenin yanında çıplak gözle göremeyeceğimiz hataların tespitinde de önemli rol oynar. Akabinde boru hattı, pigging işleminden sonra bir sonraki ürün transferine hazır hale getirilmiş olur.

Hali hazırda boru hatlarının kontrolünde kullanılan onlarca çeşit pig olmasına karşın en sık kullanılanları, yardımcı pigler, muayene (kontrol) pigleri, özelleştirilmiş pigler ve jel piglerdir.

  • Yardımcı  pigler, atık boru hattını temizlemek veya hattı mühürlemek için kullanılırlar.
  • Muayene (kontrol ) pigleri veya akıllı pigler olarak da adlandırılan bu grup, boru hattı hakkında bilgi toplar. Kontrol pigleri, borunun iç yapısı hakkında bilgi toplamak için iki yöntem kullanır. Bunlar: Manyetik Akı Kaçak Testi(MFL) ve Ultrasonik Muayenedir (UT).
  • Özelleştirilmiş piglerin bir çok çeşidi vardır.Bunlardan en çok kullanılanı Tapa Pigleridir. Bunlar yapılması gereken bakım çalışmaları için boru hattının bir bölümünü kapatmak için kullanılırlar.
  • Jel piglerinin kullanım şeklide yardımcı piglerle aynıdır.Genel olarak boru hattında oluşan artık ve kalıntıları sistemden uzaklaştırmak için yararlanılırlar.

Pigging işleminden sadece iç temizlik için değil aynı zamanda daha bir çok farklı alanda yararlanılır.Bunlara:

  • Borulardaki sıcaklık ve basınç dağılımlarının ölçümlenmesinde,
  • Akışa bağlı korozyon ve metal kaybı ölçümlerinin yapılmasında,
  • Boru hattı bütünlüğünü doğrulamak için çap, kıvrım ve eğrilik ölçümlerinde,
  • Çatlakları, kaynak kusurlarını, yüzey çukurlarını, deformasyon alanlarını ölçmek örnek olarak gösterilebilir.

Kaynakça

[1] https://www.hps-pigging.com/about-hps/what-is-pigging/

[2]https://www.pigtek.com/blog/pipeline-pigging/what-is-pipeline-pigging-and-how-does-it-work/

[3]https://www.ppsa-online.com/faq