Özlü Tel Elektrotlar

adaasdsdfs

Özlü Elektrot

Ters elektrot olarak da adlandırılan ve örtülü elektrottaki örtü bileşenlerinin elektrot içine taşınmasıyla oluşturulan elektrot tellerdir.

Özlü tel elektrotlar ile yapılan kaynak, elektrot değiştirme işleminin ortadan kaldırılması, elektrot artıklarının bulunmaması, yüksek ergime gücü, hızlı ve sürekli bir kaynak işlemi için mekanizasyona uygunluğu nedeniyle, örtülü çubuk elektrotlarla yapılan kaynağa nazaran daha avantajlıdır.

Özlü tel, iç kısımlarına yerleştirilen ve toz halindeki çeşitli bileşenlerden oluşan özün amaca göre değiştirilmesiyle birlikte çok yönlü kullanım özelliklerine sahiptirler.Özlü elektrotlar alaşımsız ince çelik bantların boru haline getirilmesi için önce “U”- daha sonra “O” şekline getirilmesi ve içerisinde de öz diye adlandırılan toz halindeki çeşitli bileşenlerin (cüruf oluşturucu, gaz oluşturucu, alaşım elementleri ve deoksidasyon elementler gibi) karıştırılarak doldurulmasıyla imal edilir. Bu teller, üretim sırasında değişik oranlarda tel çekme süreçleri ile diğer kaynak telleri gibi istenen çaplara getirilirler.

Özlü Tel Kangalı

Özellikle son yıllarda kaynaklı imalat yapan sektörlerde özlü tel ile kaynak işlemi büyük rağbet görmektedir. Özlü tel otomasyon sistemlerde çok iyi sonuç vermekle birlikte istenilen dikiş formu ve her türlü kaynak pozisyonlarında kullanılabilmektedir.

Günümüzde farklı kaynak yöntemleri ve değişik malzemeler için geliştirilmiş olan çeşitli özlü teller bulunmaktadır. Özellikle MAG yönteminde özlü teller ile yapılan otomatik kaynak da gittikçe önem kazanmaktadır.

KAYNAKÇA

[1] Tülbentçi K., Özlü Tel Elektrot ile Kaynak, Gedik Kaynak Dünyası, S. 5-9, Haziran 1989.

[2] Özlü Tel Kaynak Teknolojisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın No.599, s.74-77

[3] Oğuz B., Özlü Tel Elektrotla Birleştirme ve Dolgu Kaynakları, Kaynak Bilimi, Oerlikon Yayını, 1988, Sayı 3