Otomotivde Kalite Araçları

Eğer ki bir firmada kalite üzerine çalışıyorsanız ya da çalışacaksanız kalitenin abc’si diyebileceğimiz araçlarından başlamak gerekir. Kalite araçları tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibidir. Numune, ön seri ve seri üretimde ürün kalitesini garanti etmek amacıyla parametreler üzerinden bir girdi-çıktı kontrolü de diyebiliriz. Prosesin her aşamasındaki kontrol ve sonuçların dökümantasyonunu ihtiva eden bu yaklaşım, müşteri istekleri kapsamında da değerlendirilebilir. Öncelikle bazı kısaltmaları hap bilgi olarak şuraya yazalım;

AIAG Automotive Industry Action Group (Otomotiv Endüstrisi Aksiyon
Grubu)
APQP Advanced Product Quality Planning(İleri Ürün Kalite Planlaması)
ASQC Amerikan Kalite Kontrol Derneği
AV Ölçümcü Varyasyonu
CQI Continious Quality Improvement(Sürekli Kalite Geliştirme)
EDQC Avrupa Kalite Kontrol Organizsyonu
EV Ölçüm Cihazı Varyasyonu
FMEA Failure Mode anda Effect Analysis(Hata Türü ve Etkileri Analizi)
JIS Japon Sanayi Standartları Komitesi
JIT Just In Time(Tam zamanında)
KYS Kalite Yönetim Sistemi
MSA Measurement System Analysis(Ölçüm Sistemleri Analizi)
PET Proses Enchanment Technology(Proses Geliştirme Teknolojisi)
PPAP Production Part Approving Prosesi(Üretim Parçası Onay Prosesi)
PSW (Part Submission Warranty) Parça Sunum Garantisi
RÖS Risk Öncelik Sayısı
SPC Statistical Process Control(İstatistiksel Proses Kontrol)
TKYTPM Toplam Kalite Yönetimi
5S Japonca 5 tane S ile başlayan çevre düzenlemesini anlatan kelimeler
8D 8 adet “Do” fiilinden türetilmiş aksiyon raporu

Bu kısaltmaları bilmek başlangıç aşamsında çok işinize yarayacaktır. Unutmayalım ki her mühendislik alanının kendine has bir dili vardır. Bu dil çoğunlukla kısaltmalardan oluşur. Aslında çok teknik bir konu olarak bu kavramsallaştırma başkalarına oldukça yabancı gelebilir. Tüm bu araçlar ve kavramlar temeli itibariyle mantıkları proses ve ürün garantisi vermeyi amaçlar.

Bu alanda bir kaç ismi incelememizde fayda olacaktır. Bunlardan bazılarını ünlü sözleriyle anmak gerekirse;

“Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin başarısıyla olmuştur.” – Joseph Juran

“Kalitenin yolu önlem almaktan geçer.” – Philip Crosby

“Eğer üst yönetimin desteği yoksa toplam kalite yönetimini uygulamaktan vazgeçin.” -Kaori Ishikawa

“Hayatın iki temel kuralı şöyledir: 1- Değişim kaçınılmazdır. 2- Herkes değişime direnir.” – William Edwards Deming

Tüm kalite sistemlerini özet olarak bir tabloya yansıtmak istesek sanıyorum aşağıdaki senaryo doğrudur;

Sonuç olarak proses, ürün ve kalite kavramları iç içe geçen ihtivalardır. Tüm bu araçların kaynaştırılması için eğitimli personel, bilinçli yönetim ve yetenekli tedarik kaynakları gereklidir.