Novec 1230 Söndürme Sistemi Nerede Kullanılır?

Yangın söndürme sistemlerinde yakın zamana kadar Halon 1301 gazı kullanılırdı. Ancak bu gazlı sistemin çevreye ve ozon tabakasına verdiği zararlar ortaya çıktıkça, Halon 1301 gazlı yangın söndürme sistemlerine alternatif olarak, Fm200 gazlı söndürme sistemi fikirleri ortaya atıldı. Fm200 gazlı yangın söndürme sistemlerin ortamda yaratmış olduğu olumsuz etkiler ve insan sağlığına yönelik endişeler, Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemlerinin gelişmesine neden oldu. 

Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemleri;

  • Hava, kara ve deniz taşıtlarında,
  • Kütüphaneler ve arşivleme sistemlerinde,
  • Elektrik, elektronik, bilgisayar veri işleme ve sistem odalarında,
  • Her türlü üretim ve depolama alanlarında,
  • Petrokimya ürünlerinin üretimi ve depolama alanlarında,

Gibi birçok alanda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sistemin kullanım alanları, A, B ve C sınıfı yangın şartnamesine uygundur.

Novec 1230 Söndürme Sisteminin Özellikleri 

C6F12O şeklinde formüle edilen Novec yangın söndürme sistemleri, FK-5-1-12, Novec 1230 ve Novec 649 gibi farklı ürünlerle ticari olarak satılır. 316,04 g/mol kütleye, 49,2 santigrat kaynama noktasına, 1,61 g/cm3 yoğunluğa sahiptir. Novec türevi yangın söndürücüler keton sınıfında değerlendirilir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur ve iletkenlik derecesi 0’dır.

Novec 1230 Söndürme Sistemlerinin Avantajları

Silindirik kaplarda sıvı halde muhafaza edilebilen Novec 1230 gazlı söndürme sistemi, yapısı gereği daha az yer kapladığı sebebi ile bulunduğu ortama kolayca uyum sağlar. 0 iletkenliği muadili sıvı söndürme sistemine göre avantaj sağlar. Bu sayede elektrik, elektronik, telekomünikasyon sistem odalarında kolayca kullanılabilir. Yangın söndürme işlemleri ile oluşabilecek olası riskler ortadan kaldırılır. 

Bakımı, montajı daha kolay ve kullanım alanı oldukça yaygındır. Kolay erişilebilir ürünlerden olup, taşınmasında ve depolanmasında risk olasılığı yok denecek kadar azdır. Kimyasal üretim sahaları, petrol üretim tesisleri, kütüphaneler ve müzeler gibi zorlu koşullarda kolaylıkla kullanılabilir. Söndürme sonrasında ortam temizliği diğer söndürme sistemlerine göre daha kolaydır.

Novec 1230 Söndürme Sisteminin Çevresel Etkileri 

Novec 1230 söndürme sistemlerinin global ısınma potansiyeli 1’in altındadır. Bu da diğer gazlı söndürme sistemlerine göre daha çevreci olduğunu gösterir. Bu sistemin ozon tabakasını delme katsayısı 0 olarak değerlendirilir. 

Ortamda ve atmosferde kalıcı etkiler bırakmaz ve 5 gün gibi kısa bir sürede etkilerini kaybeder. Bu da yaygın olarak kullanılmasına olanak verir. Yapılan değerlendirmelerde Novec 1230 yangın söndürme sistemlerinin, insan sağlığına yönelik herhangi bir yan etkisi görülmemiştir.

Novec 1230 Yangın Söndürme Sisteminin Çalışma Prensibi 

Novec 1230 sistemlerde yangından kaynaklı ısı absorbe edilir. Bunu yaparken ortam oksijen miktarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmez. Bu da insan sağlığına herhangi bir zarar oluşmadan yangını söndürmesine olanak verir. Bu sistem aynı zamanda solunabilir atmosferik ortam sağlanmasına da imkan sağlar. 

Novec 1230 sistemde kullanılan gaz miktarı, diğer sistemlere göre daha azdır. Bu da sistemin doğrudan ortamda kullanılabilmesine olanak sağlar. Diğer yangın söndürme sistemlerinde gaz miktarı daha yoğun kullanıldığı için, çoğunlukla ortam dışında ayrıca yer sağlanması gerekir. Bu da yangını söndürme sırasında oluşabilecek gecikmelere neden olur. Novec 1230 gazlı sistemin yangına müdahalesi 10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşir.

Novec 1230 Yangın Söndürme Sisteminin Standartları 

Novec 1230 yangın söndürme sistemlerinin üretimi, montajı, kullanımı ve bakımı TS EN 15004 standartlarına göre düzenlenir. Sistemin ortama uyarlanmasında projelendirme ve standartlara uyumluluk söz konusudur. 

Öncelikle uygulama alanının gereksinimleri ortaya konulur, elde edilen verilere göre yeterli düzeyde gazlı sistem kullanımı sağlanır. Bu işlemler sırasında ortamın sızdırmazlık ve geçirgenlik düzeyi değerlendirilir. İhtiyaçlara göre 25, 42, 50 bar aralığında basınçlı sistemler kullanılabilir. Mevcut yangın söndürme sisteminden bağımsız kullanılabileceği gibi, var olan sisteme de kolayca dahil olabilir.

Novec 1230 Yangın Söndürme Sisteminin Fiyatları 

Bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilen Novec 1230 yangın söndürme sistemleri, ortam gereksinimlerine göre farklı fiyatlandırmalar tabi tutulabilir. Konuşlandırılacak ortamda kullanılan tesisat sistemi, bağlantı aparatları, işçilik maliyeti, nakliye maliyetleri, bu sistemin fiyatların belirleyen unsurlardır.

Neden Evenos Yangın Güvenlik Sistemlerini Tercih Etmeliyim?

Yangın güvenliği konusunda sınır tanımayan Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri, sayısız insanı memnun eden bir kaliteye sahiptir. Yangın öncesinde ve yangın anında korunmak için bu firmanın sistemlerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Alanında uzmanlaşmış mühendisler tarafından hazırlanan bu sistemler, en başta insan sağlığını korumak adına geliştirilmiştir.