NiTi İnce Film Püskürtme İle Birleştirilmiş Ağlar Üzerinde Hücre Yapışması

Doku mühendisliği iskeleleri, yapay ortamda imal edilen biyomedikal implantların canlı içinde özel işlevlerin yerine getirmesine imkan sağlar. Bu çalışmada magnetron püskürtme yolu ile ayakta duran NiTi ince film kafesleri üretilmiştir.  Ağlar 1309 için 440 2 büyüklüğünde tasarlanmış eşkenar dörtgen delikler içeriyor ve payanda genişliği 5,3-9,2 ’ye kadar değişiyor. Mikro yapılı süper elastik NiTi ince filmin etkili mekanik özellikleri çekme testi ile incelendi. Bu sonuçler, filmdeki deliklerin tasarımı için uyarlanacaktır. Delik ve payanda boyutlarının koyun otolog ( CD133+ ) 24 saat ve 7 gün kuluçkadan sonra yapışması incelenerek etkisi öğrenildi. Floresans mikroskobu ve taramalı elektron  mikroskobu kullanılarak optik analizin hücrenin yapışmasının örgü yapısal parametrelerine bağlı olduğunu gösterdi. 7 gün sonra hücre kültüründe örgünün büyük bir kısmı hizalanmış lifli malzeme ile kaplıydı. Hücre adhezyonu özellikle 440 2  küçük eşkenar delikler ve 5,3 mikron payanda genişliğindeki kafesler kolaylaştırır. Sonuçlarımız, bağımsız NiTi ince film kafeslerinin kardüyovasküler doku mühendisliğinde özellikle kalp kapakçıklarının üretimi için umut verici bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

NiTi ince film kafeslerinin, mekanik ve geometrik olarak iyi tanımlanmış, ayaklı doku mühendisliği yapılmış kardiyovasküler implantların üretimi için umut verici biyomalzemeler olduğunu gösterdik. Skafoldun etkili mekanik özellikleri, delik ve dikme boyutunu ve NiTi filminin makroskopik boyutlarını değiştirerek implant gereksinimlerine uyarlanabilir. NiTi ince film gözenekleri oldukça biyouyumludur ve hücre yapışması gözenekdeki eşkenar deliklerin büyüklüğü tarafından kontrol edilir. Tüm bu özellikler bir araya getirildiğinde, kan akışında yüksek kesilme gerilmelerine dayanabilmesi ve yüksek hareket kabiliyeti ve iyi açılma ve kapanma sağlamak için yüksek esneklik sergilemesi gereken kalp kapak uygulamalarında hibrid doku mühendisliği uygulanmış implantlar için NiTi ince film kafeslerinin uygunluğunu vurguluyor.

KAYNAKÇA

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493115304380#f0005