Mühendislerin Bilmesi Gereken Başlıca Bilgisayar Programları

SolidWorks

SolidWorks, 1993 yılında piyasaya sunulan CAD(Computer Aided Design) ya da Türkçe olarak bilgisayar destekli tasarım programıdır. İki ve ya üç boyutlu tasarım için kullanılan, montaj yapılabilen çizilen, şekillere renk katıp daha güzel görünüm elde edilmesini sağlayan analiz ve simülasyon yapılmasını yapan bir programdır. Makine Mühendisleri için olmazsa olmaz olan bu program çok popüler olup oldukça kullanışlıdır. Türkçe kaynak olarak fazla miktarda eğitim setleri mevcuttur.

AutoCad

Aoutcad, Autodesk şirketinin geliştirdiği CAD programı olup diğer CAD programlarına altyapı sağlayarak diğer programları daha kolay kullanılmasını sağlayan ve oldukça basit olan bir programdır. İki ve üç boyutlu tasarım yapabilen genel olarak çizim komutlarının yazılmasıyla kullanılan program, sadece mühendisler için değil mimarlar tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Öğrenimi basit olmakla beraber Türkçe kaynakları mevcuttur.

MATLAB

Açılımı “Matrix Laboratoty” olan MATLAB programı MathWorks firması tarafından geliştirilmiştir. Genellikle mühendislik hesaplamaları (Lineer cebir, istatistik, optimizasyon, nümerik analiz ) gibi pek çok hesaplamaları için kullanılmaktadır. Aynı zamanda 2D ve 3D grafik çizimi içinde kullanılmaktadır. Ayrıca görüntü işleme, yapay sinir ağları, veri elde etme, filtre tasarımı gibi tasarım ve analiz etme imkânı sunmaktadır. Bu nedenle mühendis olacak kişilerin ya da mühendislerin öğrenmesi gereken programlar arasında yer almaktadır.

Catia

Catia (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application – Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu İnteraktif Kullanım) Dassault Systèmes şirketi tarafından geliştirilen SolidWorks ‘e göre daha profesyonel olan CAD/CAM tabanlı programdır. Çoğunlukla otomotiv sanayisi, simülasyon sektörlerinde ve uçak üretim alanlarında kullanılmaktadır. SolidWorks programına göre daha kapsamlı çalışır ve daha güvenilir sonuçlar ortaya çıkarır ama pahalı bir programdır. Diğer programlara göre öğrenimi daha zordur ve Türkçe kaynak daha az bulunmaktadır.

Autodesk Alias Ailesi

Autodesk firmasının geliştirdiği program çalışma alanı bakımından endüstriyel alanlarda tasarım işlemlerinden otomotiv tasarımlarına kadar geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Özellikle otomotiv alanında ilk sıralarda gelen program otomotiv mühendislerinin bilmesi gereken programlarında başında gelmektedir. Çünkü programın sahip olduğu araç kutularıyla ve değişik endüstriyel tasarımlar ve stil çalışmaları için oldukça kapsamlı bir programdır.

Pro Engineer

Oluşturulan teknik resmin teknolojiye döken teknik programdır. Malzemelerin üç boyutlu modellemesini yapan tasarım programı olup diğer programlara göre daha hızlı, daha kullanışlı ve daha kolaydır. Başlıca çalışma alanları; otomotiv, tarım aletleri, gemi inşaatı, elektrik elektronik alanları, savunma sanayisi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Maalesef pahalı bir programdır.

Ansys

Mühendislerin yaptıkları testlerin ya da çalışma durumlarını simule edilmesini sağlayan, ürünlerin prototipleri dâhil çıkmadan sanal ortamdan test edilmesine olanak sağlar. Bilgisayar ortamında 3D simülasyonlar ile yapılan ürünün zayıf noktaların tespiti ve buna bağlı olarak iyileştirilmesinde daha sonra ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Prototip üretilmeden problemlerin farkına varılmasına yarar sağladığı için ekonomik olarak katkı sağlamaktadır. Mukavemet, ısı transferi, titreşim, ısı transferi gibi parçalara ayırarak daha doğru ve net sonuçlar göstermektedir.

Altium Designer

Genellikle Elektrik – Elektronik mühendislerinin bilmesi gereken programların başında gelmektedir. Protel firmasının piyasaya ilkte kendi adıyla sürdüğü daha sonra değiştirdiği ve uzun yıllardır piyasada olduğunu düşünürsek oldukça iddialı bir programdır. Uzun yıllar piyasada olduğu için kullanımı oldukça yaygındır ve Türkçe kaynak mevcuttur.

ChemCAD

Kimya mühendisliği ile alakalı uygulamaların bilgisayar ortamında kontrol edilmesini sağlayan programdır. Kullanımı kolay olan program organik molekül çizimlerinde başarılı olsa da ekonomi hesaplarında yavaştır. Bu alanda başka bir program olan Aspen, Chemcad’e göre daha gelişmiş programdır ve öğrenimi kolaydır. Akademik uygulamalar için daha profesyonel çalışacağı için Aspen tercih edilmelidir.

NetCAD

NetCad, Türk firması tarafından geliştirilen kullanımı kolay ve oldukça yaygın bir programdır. Harita mühendislerin ve kara yollarında çalışanlar için önemlidir. Harita çizim programı olan netcad; imar planı çizimi ve çizim sonrası raporların hazırlanmasında, parselasyon haritalarında, arazi toplulaştırma gibi birçok alanda kullanımı olan CAD programlarından birisidir. Autocad programına göre daha kolay ve daha hızlı çalıştığı için netcad daha ön plandadır. Türk firma ürünü olduğu için dili Türkçedir ve Türkçe kaynak mevcuttur.

Sap2000

İnşaat Mühendislerin bilmesi gereken programlardan birisidir.  Structural Analysis Program kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşan SAP sözcüğü, “Yapısal Analiz Programı” anlamına gelmektedir. Yapının tasarım ve analizi için kullanılmaktadır. Modelleme, yük seçimi, tasarım ve çıktı gibi adımlarla yapının tasarlanmasında katkı sağlar. Betonarme yapılar için doğruya yakın sonuçlar verdiği için tercih edilmektedir.