MIG – MAG Kaynak Prosesi

migmagweldingsafety

Bu yazımızda;

  • Mig Mag kaynağı nedir?
  • Mig Mag kaynağı kullanım alanları nerelerdir?
  • Mig Mag kaynağının avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  • Mig Mag kaynağı farkı nedir?
  • Mig Mag kaynağı video
  • Mig Mag kaynağı nasıl yapılır?

gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz.

migmagweldingsafety

Mig-Mag kaynağı nedir?

MIG-MAG kaynak teknolojisi için son yıllar gerçek bir kuantum sıçraması anlamına geliyor. Güç kaynakları ve kaynak prosesleri temel iyileştirmelere uğradı ve bazı alanlarda tamamen yeni standartlara erişildi. Bu yenileme hareketini başlatan şeyler bir taraftan yeni malzemeler ve yeni uygulamalar, diğer taraftan ise gelişmiş mikro elektronik ve dijital teknikten yararlanma oldu. Şimdiye kadar hakkında çok sayıda yayın yapılan yeni teknolojileri anlamak için temel konularda bilgi edinmek çok yararlı olacaktır. Bu nedenle MIG/MAG kaynağının genel yaklaşımlarına burada ışık tutacağız.

Prensip

MIG/MAG kaynağında ergiyen metal elektrot, hem kaynak dolgu malzemesi hem de elektrik arkının taşıyıcısıdır. “Sonsuz” kaynak teli iki veya dört tahrik makarası üzerinden torcun içine ulaşır ve kontak memesinde akım geçişi meydana gelir. Serbest tel ucunun etrafı bir gaz nozulu tarafından eşmerkezli olarak sarılır. Yayılan koruyucu gaz sıcak iş parçası yüzeyinin etraftaki hava ile kimyasal tepkimelere girmesini önler. Kaynatılmış metalin sağlamlığı ve dayanıklılığı bu şekilde korunmuş olur. Koruyucu gaz olarak hem soygazlar hem de aktif gazlar kullanılabilir. Bu nedenle Metal Inert Gaz (MIG) kaynağı ve Metal Aktif Gaz (MAG) kaynağından bahsedilir.

Koruyucu gaz arkın davranışı ve erime gücü dışında metal geçişi ve kaynak dikişinin biçimi için de sorumluluk taşır. Inert gaz olarak argon ve helyum soygazları ve onların karışımı işlev görür. “Inert” kavramı Yunaca’dan gelir ve “yavaş tepki veren” demektir. Soygazlar çelik dışında bütün metaller için uygundur, özellikle alüminyum ve bakır için. Aktif gazlar genel olarak argon bazlı soygaz karışımlarıdır. Bunlara oksijen veya karbondioksit gazı karıştırılarak nispeten daha reaktif hale getirilirler. Aktif gazlar paslanmaz, yüksek alaşımlı çelikler ve aynı zamanda alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler için uygundur. Hatta alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler için bazı kısıtlamalar dışında yalnız karbondioksit gazı aktif gaz olarak uygundur.

Koruyucu gazlara alternatif olarak özlü teller de kullanılır. Bu tellerin ark akımı içinde eriyen ve bu şekilde bir koruyucu gaz atmosferi yaratan bir kılıfı vardır. Özlü teller hava cereyanı altında bile dayanıklı bir koruyucu gaz örtüsü sağlar.

P116911

Cihaz tekniği

Elektrik güç kaynağı doğru akımla çalışır ve kaynak teli pozitif kutbu oluşturur. Geleneksel kademeli güç kaynakları, istenilen seviyede kaynak akımını sağlamak için yeterli sayıda ayarlanabilen güç kademeleri bulunan bir transformatör içerir. Bu transformatörün arkasına alternatif akımdan doğru kaynak akımı üreten bir redresör bağlanır. Ayarlanabilir bir düzenleyici bobin istenmeyen aşırı akım yükselmelerini süzer ve böylece cüruf oluşturma eğilimini azaltır.

İnverter-güç kaynakları şebeke gerilimden yüksek frekanslı darbeli bir gerilim üretir. Bu gerilim, yüksek frekans nedeniyle kademeli güç kaynağına kıyasla çok daha hafif, daha kompakt ve daha verimli olabilen kaynak trafosuna ulaşır. İnverter-güç kaynaklarının da bir redresörü bulunur. Tamamen dijital ve sinyal işlemcili inverter-güç kaynakları kademesiz ayarlanabilen bir çıkış akımı üretir, bu akım sürekli ölçülür ve ideal koşullar altında tutulur. Böylece neredeyse tamamen cürufsuz bir kaynak işlemi sağlanmış olur ve pik düzenleyicisine gerek kalmaz.

Kaynak telinin aktarımı, güç kaynaklarının mahfazası içine yerleştirilmiş bir tel tahriki veya harici bir tel sürme sistemi tarafından sağlanır. El ve otomasyon torçlarının gaz veya su soğutmalı seçenekleri bulunur. Gaz soğutmalı kaynak torçlarının soğutması püskürtülen koruyucu gaz üzerinden yapılır. Su soğutmalı kaynak torçları ise güçlü bir pompalı su soğutma cihazı ve bir ısı eşanjörü tarafından soğutulur. Kaynak akımı 300 Amper ve daha yüksek olursa su soğutmalı torçlar standarttır.

Uygulama ve avantajları

Başlangıçta kendini alaşımsız ve düşük alaşımlı inşaat çeliklerinin rasyonel hale getirilmiş kaynak işlemlerinde kanıtlamış olan MIG/MAG yönteminin günümüzde darbeli ark tekniği sayesinde artık alüminyum alaşımları ve yüksek kaliteli inşaat çelikleri içinde uygun olduğu kanıtlanmış durumda. Darbeli ark tekniğinin karakteristik özelliği kontrol edilebilir metal geçişidir. Temel akım aşamasında enerji aktarımı arkın sadece kararlı yanmasını sağlayacak kadar azaltılır ve iş parçasının yüzeyi bir ön ısınmaya tabi tutulur. Ana akım aşamasında dozu tam ayarlanmış bir akım darbesi hedefe yönelik damlacık transferini sağlar. İstenmeyen bir kısa devre ile birlikte damlacığın patlaması ve kontrolsüz cüruf üretimi imkansız hale gelir.

Elektrik arkının türünden bağımsız olan MIG/MAG diğer kaynak yöntemlerine kıyasla oldukça avantajlı olduğunu göstermiştir. Bu avantajlar şöyle sıralanabilir: iyi erime gücü, yüksek kaynak derinliği, kolay kullanım, tam makineleşme ve yüksek verimlilik.

Özet

Mikro elektronik ve dijital tekniğin artan yaygın kullanımı MIG/MAG kaynak yöntemine son yıllarda büyük adımlar attırdı. Bunun sonucunda daha hafif güç kaynakları, hızlı kumanda olanakları ve ateşleme prosesinin iyileştirilmesi gibi kazanımlar elde edildi. MIG/MAg prosesi detayda hangi şekilde düzenlenirse düzenlensin, günümüzde uygulama çeşitliliğine, optik ve metalurjik kalitesine sınır koymak zorlaşıyor.

Ekipmanlar

Kaynak:

www.fronius.com/cps/rde/xchg/fronius_istanbul
www.tps-i.com