Anasayfa Kategoriler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda polimerler, seramikler ve kompozitler, konvensiyonel metalik malzemelerin yanında yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler karşısında, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan geleneksel malzemelerin, bir taraftan özelliklerinin daha da iyileştirilmesi, diğer taraftan yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla alternatiflerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Son 30 yıldır malzeme mühendisliği alanına yeni bir ivme kazandıran bu olgu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitim programlarına da yön vermektedir.

İnsanlık varolduğu sürece çevresi ile etkileşimde bulunmuş, yaşadığı zamana göre çevresinde bulunan çeşitli malzemeleri kendi ihtiyaçları çerçevesinde kullanmaya çalışmıştır. Seneler içinde insanlık, milattan önce üretilen Hitit krallarının demir tahta ve asalarından ve günümüzde üretilen mikroçiplere kadar geniş bir aralıkta üretim çalışmalarına devam etmiş ve bu çalışmaları teorik olarak ispatlayabilecek duruma gelmiştir. Günümüzde sürdürülen mühendislik çalışmaları sürekli olarak yeni malzemelerin geliştirilmesi üzerinedir. Bu çalışmalar yapay insan dokularından, elektronik malzemelere kadar çok geniş bir alanda sürdürülmektedir.

Türkiye’de Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Türkiye’de metalürji ve malzeme mühendisliği dalı Metalurji Mühendisliği adı altında İTÜ’de Maden Fakültesi’nde başlamıştır. Maden Fakültesi’nde 1957 yılında Üretim Metalurjisi ve Fiziksel Metalurji kürsüleri kurulmuş ve eğitimini ABD MIT’de tamamlamış olan Doç.Dr. Recep Safoğlu’nun fakülte bünyesine katılması ile Metalurji eğitimi başlatılmıştır. 1961-62 akademik yılında Maden Fakültesi bünyesindeki bu iki kürsü “Metalurji Bölümü” olarak organize edilmiş ve ilk Metalurji Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. O yıllarda 3. sınıfa geçmiş öğrencilerden bu bölüme ayrılanlar eğitimlerinin son iki yılını bu bölümde tamamlayarak 1963-64 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun olmuşlardır. Günümüzde pekçok üniversitede bu bölüm yer almaktadır. Metalürji ve malzeme mühendisleri Metalurji Mühendisleri Odası’na bağlıdır.

Metalurji (metal bilimi) ve Malzeme Mühendisliği, bu çerçevede yapılan tüm çalışmaları kapsayan bir ana bilim dalıdır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği temel olarak malzemeleri 4 ana bölümde inceler:

♦ Metaller
♦ Seramikler
♦ Polimerler
♦ Bu üç türün birlikte oluşturdukları kompozitler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü bu malzeme türlerinin,

♦ çeşitli türlerde mikroskoplar ile görülebilen iç yapılarını,
♦ özel olarak tasarlanmış cihazlarla ölçülebilen mekanik, optik, elektronik, manyetik özelliklerini,
♦ çeşitli bilgisayar yazılımları ile belirli koşulları oluşturarak analizini,
♦ üretim simülasyonlarını,
♦ çeşitli analitik cihazlar kullanarak kimyasal ve fiziksel içeriklerini,
♦ deneysel ve gerçek hayatta kullanım için üretim senaryolarını,

inceler ve bunların günlük hayata uygulanmasını sağlar.

Kazanılan Unvan ve Yapılan İşler

Bu programı bitirenler “Metalurji ve Malzeme Mühendisi” unvanını alırlar. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar.

Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin kapsamı oldukça geniş olup, bunlardan bazıları:

♦ Demir çelik ve döküm
♦ Demir ve demir dışı alaşımlar (alüminyum, titanyum, magnezyum )
♦ Nanomalzemeler (nanoparçacıklar, nanoteller, nanotüpler )
♦ Enerji malzemeleri (güneş pilleri, bataryalar, hidrojen depolama )
♦ Fonksyonel ince film kaplamalar (ısıya ve ışığa duyarlı akıllı camlar)
♦ Biyo malzemeler ( yapay organlar, sentetik kemik dokuları )
♦ Kompozit malzemeler ( tenis raketi, kayak, tekne gövdesi )
♦ Elektronik malzemeler ( diyotlar, transistörler, kapasitörler )
♦ Modelleme ve simülasyon ( malzeme özellikleri, üretim süreçlerinin belirlenmesi )
♦ Polimer ve organik malzemeler ( plastikler, yanmaz kablolar, alevlenme dayanımı olan malzemeler )
♦ Teknik seramik malzemeler ( hafif zırh malzemeleri, yalıtım malzemeleri )

olarak belirtilebilir.

Metalurji (Metal Bilimi)’nin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’yle İlgisi

Türkiye’de var olan çoğu Metalurji(Metal Bilimi) Mühendislikleri zamanla bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, disiplinleri genişletip Malzeme Bilimi ile entegre hale getirmişlerdir. Aynı zamanda bazı Seramik Mühendislikleri ise ya Metalurji Mühendsiliği bölümleriyle birleştirme yoluyla ya da doğrudan Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine çevrilmiştir. Metalurji Bilimi, Malzeme Bilimi’nin alt dalıdır. Yeni açılan bölümlerde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği diye geçmektedir. Ancak üniversitelerin programları farklılık gösterebilir yani Malzeme Bilimi’nin farklı alanlarına ağırlık verebilir; örneğin, Metalurji, Seramik, Nanoteknoloji, Biyomühendislik gibi.

Sosyal medyada paylaş;

TAGS:

Fatih Kara

Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Mühendislik dünyasıyla ilgili gelişmeleri paylaşmak ve öğrencilik hayatlarına devam arkadaşlara bir nebze de olsa yardım edebilmek amacıyla 2011'de MalzemeBilimi.Net'i kurdum. Şimdi ise elliye yakın yazarımızla bu alandaki açığı doldurmaya çalışıyoruz. Sen de "değerli okur" bir şeyler biliyorsan ve bu bilgileri paylaşmak istiyorsan yazarımız ol. Hem bilgilerinle piyasaya kendini ispatla hem de araştırma yapmayı seven kişilere kaynak ol. Saygılarımla...