Metalurji nedir? Metalurji bölümü neyle ilgilenir?

metalurji-ve-malzeme-mühendisliği-iş-alanları

Metalurji, Türkçemizde metal bilimi anlamına gelmektedir. Genel bir tanımla metallerin ayrıştırılması, zenginleştirilmesi ve kullanım alanına uygun bir şekilde işlenmesiyle ilgilenen bilim dalıdır.

Metalurji alanının ve metalurji mühendislerinin girmediği alan yok denecek kadar azdır. Daktilo üretiminden jet motoruna kadar içinde metal bulunan herşeyin metalurji ile yakından ilgisi vardır. Metalden yapılan her makina aksamında mekanik özellikler ele alınır. Yani malzemenin ısı iletkenliği, işlenebilirliği, elektrik iletkenliği, korozyona olan dayanımı, mukavemeti gibi özellikler kullanılan malzemeye etki eder. Bu özellikler metalurji konusunun içindedir.

Metalurji, üretim metalurjisi ve fiziksel metalurji olarak iki ana bilim dalına ayrılmaktadır. Üretim metalurjisi (Buna ekstraktif metalurji ya da kimyasal metalurji de deniyor.) doğadaki cevherlerden ve ikincil kaynaklardan (artık, hurda, cüruf…) elde edilen cevherlerle, kimyasal metalurji ise kimyasal yöntemlerle saf metallerin ya da alaşımların üretimiyle ilgilenir.

Kimyasal metalurji aynı zamanda hidrometalurji, piro metalurji ve elektrometalurji olmak üzere üçe ayrılır. Metaller bu üç yolla saflaştırılır. Hidrometalurjide metal kimyasal solventlerle ergitilerek zenginleştirilir. Pirometalurjide ısı kullanılarak metalde bulunması istenilmeyen (Kükürt gibi) elementler bünyeden uzaklaştırılır. Elektrometalurjide ise metal zenginleştirme işlemi olarak malzemenin elektrik iletkenliğinden faydalanılır.