Metal Enjeksiyonu Nedir?

Kurşun, kalay, bakır, alüminyum, çinko gibi demir dışı metallerin, yüksek hassasiyetli bitmiş durumda imalatını sağlayan bir yöntemdir. Sıvı metal yüksek basınç altında, sıcak iş çeliğinden yapılmış kalıba enjekte edilir.

Bu yöntemde sıcak ve soğuk kamaralı makineler olmak üzere iki tür makine kullanılmaktadır. Sıcak kamaralı makinelerde hem basınç kamarası hem de piston sıvı metal içine yerleşmiştir. Bu yüzden sürekli yüksek sıcaklığa maruz kalırlar. Bu nedenle sadece kurşun, kalay ve çinko gibi düşük ergime noktalı metallerin dökümünde kullamılır.

Soğuk kamaralı makinelerde, sıvı metalin bulunduğu fırın, enjeksiyon makinesi ile bağlantılı değildir. Bu yüzden kamara yüksek sıcaklıktan daha az etkilenir.Fakat aşınma oranı yüksektir. Kovan, döküm başı ve dağıtıcı, yüksek sıcaklıkta periyodik gerilmelere ve yüksek basınçla akan sıvının sebep olduğu erozyona maruz kalırlar.

Enjeksiyon kalıplarında sıvı metal kalıp içinde kısa bir sürede katılaşır ve yüzey sıcaklığı ergime sıcaklığından, kalıbın ön ısıtma sıcaklığına çık hızlı çıkar. Bu yüzdenmetal enjeksiyon kalıplarında kullanılan sıcak iş takım çeliklerinden aşağıdaki özellikler beklenir:

  • Yüksek Sıcak Akma Dayancı
  • Yüksek Sertleşebilirlik
  • Yüksek Sürünme Dayancı
  • Yüksek Isıl İletkenlik
  • Yüksek Süneklik
  • Yüksek Tokluk
  • Düşük Isıl Genleşme Katsayısı

Bu özelliklerin bazıları takım çeliğinin kimyasal bilişimine; bazıları ise üretim sürecine yani çeliğin kalitesine ve ısıl işlemine (süneklik
ve tokluk) bağlıdır. Isıl genleşme katsayısı ise demir kafesinin ayrıt boyuna bağlı olduğu için çelikten çeliğe hemen hemen değişmez.Bunlarla birlikte elbette uygun kalıp tasarımıda çok önemlidir.

KAYNAKÇA

https://www.metalurji.org.tr/dergi/dergi153/d153_2840.pdf

https://www.can-eng.com/Industries-Served/High-Pressure-Diecasting

Hakan Koçak, Dörrenberg Edelstahl- Sağlam Metal Bolokur Teknik Yayıncılık:10.Baskı.