Mendelevyum Nedir? Mendelevyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

Mendelevyum periyodik tablonun aktinitler serisinde bulunan sentetik olan kimyasal bir elementtir. Atom numarası 101 olan element, keşfedildiği o dönemlerde sentezlenen ve keşfedilen ilk element olarak bilinmektedir. Doğada serbest halde bulunmamaktadır. 1955 yılında Kaliforniya Üniversitesinden Amerikan kimyagerler Albert Ghiorso, Bernard Harvey, Gregory Choppin, Stanley Thompson ve Glenn Seaborg tarafından keşfedilmiştir. Mendelevyum, Einstenyum-253’ün çok küçük parçalarına uygulanan helyum-iyon bombardımanı sonucu olarak ortaya çıkarılmıştır. Transuranyum olarak keşfedilen aktinitler serisinin dokuzuncu elementidir. Bilinen en radyoaktif elementlerden biridir. Elemente modern periyodik sistemin babası olarak adlandırılan Rus kimyager Dimitri Mendeleyev’in ismi verilmiştir.

Grup Aktinitler Erime Noktası 827°C, 1521°F, 1100 K 
Periyot Kaynama Noktası Bilinmiyor
Blok Yoğunluk (g cm−3) Bilinmiyor
Atom Numarası 101  Göreceli Atom Ağırlığı [258]  
20°C’deki Durumu Solid  Ana İzotopları 258Md, 260Md 
Elektron konfigrasyonu [Rn] 5f137s2  CAS Numarası 7440-11-1 

Yaklaşık bir düzene deneyden sonra bilim adamlarından oluşan takım, iyon değişim kromatografik metodu ile mendelevyumun atomlarını üretmişlerdir. Mendelevyumun keşfedilen 14 izotopunun hepsi radyoaktiftir. En kararlı izotopu mendelevyum-258’dir ve 51.5 günlük yarı ömre sahiptir. Radyoaktif izleme tekniği çalışmalarına göre diğer aktinit serisi elementleri hafif kararlı +2 oksidasyon durumu sergilerken, mendelevyum baskın +3 oksidasyon durumu sergilemektedir. Mendelevyum sadece deneysel olarak ve hep küçük parçalar halinde üretilmiştir.

Mendelevyum Kullanım Alanı ve Biyolojik Rolü

Mendelevyum’un bilinen ticari bir kullanımı bulunmamaktadır. Zaten halihazırda çok küçük miktarlarda üretilen element sadece bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Doğada kendiliğinden bulunmayan sentetik bir element olmasından dolayı bilinen herhangi bir biyolojik rolü de yoktur. Bilimsel çalışmalar arasında Mendelevyum-256 izotopu mendelevyumun sulu çözeltiler içerisindeki özelliklerini anlamada yardımcı olmuştur.

Kaynak

https://www.britannica.com/science/mendelevium

https://www.livescience.com/40374-facts-about-mendelevium.html

https://www.rsc.org/periodic-table/element/101/mendelevium