Mayın nedir? Kaç çeşit mayın vardır? Etkileri nelerdir?

Mayınlar temas ile kendini imha edebilen patlayıcılardandır ve kullanım alanları genellikle karada olmaktadır.

Kara mayınları kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar Anti-Personel (AP) ve Anti-Tank (AT) adlarını almaktadır. Anti-Personel mayınlarının amacı, Anti-Tank mayınlarını korumaktır. Genellikle sınır boyunca geçişleri savunmak, köprü ve arazi gibi bölgeleri savunmak içinde kullanılmaktadır. Anti-Tank mayınlarının amacı ise araç geçişlerini engellemek, trafiği durdurmak için kullanılır.

Anti-personel mayınlar, anti-tank mayınlarına göre daha düşük tahribatlı mayınlardır. Bunun sebebi insana yönelik kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Anti-tank mayınları ise yüksek tahribat özelliğine sahip, patladığı takdirde çevresine büyük zararlar verebilen mayınlardır. Anti-tank mayınlarının yüksek tahribatlı olmasının nedeni de daha önce belirttiğimiz gibi araç trafiğini durdurmak için kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Anti-personel mayını kesit görüntüsü

Anti-personel mayınlar çoğunlukla silindir biçiminde olup, yükseklikleri 50 ile 100 mm, çapları 20 ve 125 mm arasında değişiklik göstermektedir. Ağırlık olarak genellikle 30-40 gr ağırlığında olan anti-personel mayınlarında Comp B, TNT gibi önemli patlayıcılar da olabilir.

Rus yapımı anti-personel mayını

Anti-tank mayınlar ise genellikle yassı silindirik biçimde olup, çapları anti-personel mayınlarının yaklaşık 5 katı kadar fazladır. Bunların sayısal değerleri 150-300 mm arasında değişmektedir. Kalınlıkları ise 50-90 mm arasında değer almaktadır. Önemli olan noktalardan birisi, çoğu anti-tank mayınları personel basınçlarına karşı duyarsız kalır ve patlamaz. Buradan da anlaşılacağı gibi anti-tank mayınlarının patlaması için fazla basınç gerekmektedir.

Anti-tank mayını

Ayrıca mayınların patlaması için, çeşitli ateşleme mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu mekanizmalar, basit basınçlarla kendini ateşleyebilecek, akustik-sismik ateşleyiciler, ışık, manyetik etkilere duyarlı olacak şekilde şekillendirilmiştir. Genellikle kullanılan basit basınçlarla kendini imha eden mayınlardır.