Lityum Hava Pilleri ile 3 Kat Enerji Sağlanacak

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın yürüttüğü proje ile lityum pillerin kapasiteleri 3 kat daha artacak.

Sakarya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Merkezi bünyesinde çalışmalar yapan Lityum Pil Geliştirme ve Uygulama Grubu üyelerinin oluşturduğu ve Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya tarafından yürütülen “Şarj Edilebilir Metal-Hava Pilleri için Özgün Karbonsuz Katot Malzemeler” projesi “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı” çağrısı kapsamında desteklenecek.

Japonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliğinin desteklenmesi, koordinasyonun sağlanması ve geliştirilmesi için EIG CONCERT Japan tarafından açılan Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı kapsamında, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya’nın projesi destek alan beş proje içinde yer aldı. Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hatem Akbulut, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Can’ın görev alacağı proje Nisan ayında başlayacak.

Çetinkaya yaptığı açıklamada; “Yapılan çeşitli çalışmalardaki tahminlere göre fosil yakıtlar 2050 yılında tükenecek ve bunun sonucunda alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artacak. Avrupa’da 2030 yılından sonra tüm araçların elektrikli yapılması gündemde. İçten yanmalı hiçbir araç şehir içinde kullanılmayacak. Bu nedenle enerji depolama konusu giderek artan bir ilgiye sahip. Aygıt için bir batarya oluşturuluyorsa burada batarya ekipmanları ve sözü geçen ekipmanların elektronik devre ile cihaza aktarımı söz konusu. Günümüzde batarya üretiminin büyük çoğunluğu Çin, Güney Kore ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Fakat elektronik devrelerle ilgili bir sistem oluşturmada Batı önplana çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Ticari pillerin gelişimi tamamlanmış olması sebebiyle ve daha fazla enerji depolayabilen malzemelere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çetinkaya, “Bilim dünyası, lityum hava pilleri gibi yeni nesil pillerin geliştirilmesine yöneldi. Susuz elektrolitlerin kullanıldığı lityum hava pilleri sağladığı enerji yoğunluğu değeri, benzinle elde edilen enerji yoğunluğuna en yakın şarj edilebilir bataryadır ve bilim dünyası tarafından geliştirilmeye, ticari uygulamalara aktarılmaya çalışılmaktadır.” dedi.

Çetinkaya sözlerinin devamında, “Şuan Lityum iyon pilleri ile ortalama olarak bir araba yaklaşık 300 kilometre yol alabiliyor. Fakat lityum hava pilleri kullanıldığı zaman bu miktar bin kilometreye çıkabilir. Burada en büyük sorun lityum hava pillerinin şarj sayısı. Lityum iyon pillerde şarj miktarı 500 ile 1000 arasında değişirken, lityum hava pillerinde sadece 50’de kalıyor ve ticarileşmesini imkansız kılıyor. Yapacağımız bu proje ile lityum hava pillerinin şarj miktarını 500 sayısına yaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu rakama ulaştığımız zaman lityum hava pil kullanılan her cihazın ve aracın batarya enerji yoğunluğu üç kat artacak. Örneğin akıllı telefonlarda bir gün giden şarj, üç gün gidecek” şeklinde konuştu.

Kaynak:

Lityum Hava Pilleri ile 3 Kat Enerji Sağlanacak