Küriyum Nedir? Küriyum Özellikleri Nelerdir? Küriyum Kullanım Alanları Nelerdir?

Küriyum (Cm), periyodik tabloada aktinitler serisinde yer alan ve atom numarası 96 olan kimyasal bir elementtir. Doğada serbest halde bulunmamaktadır. İzotop küriyum-242 olarak bilinen küriyumun keşfinin 1944 yılının yazında meydana geldiği bilinmektedir. Chicago Üniversitesi akademisyenleri olan Glenn Seaborg, Ralph James ve Alberto Ghiorso adındaki Amerikan kimyagerler tarafından keşfedilmiştir. Berkeley Üniversitesinde plütonyum elementinin bir örneğini helyum iyonları ile 152 cm sikloktron ile sıkıştırarak meydana getirilmiştir. Bu şekilde keşfedilen elementin adı Fransız fizikçi Marie ve Pierre Curie çiftine atıf olunması için Küriyum (Curium) olarak verilmiştir.

Küriyum elementi gümüşi metaldir. Sahip olduğu bütün izotoplar radyoaktiftir. Küriyum-242’nin yarı ömrü 163 gündür. Kimyasal araştırmalar sonucunda küriyum-242, küriyum-244 izotopunun yerini almıştır ve nötron ışınımlanması ile inşa edilen küriyum-248’den daha uzun ömürlüdür. Bu elementin oksidasyon durumu +3’dür. Element, seskuioksit Cm2O3 ve trihalidler olarak sulu çözeltide çok soluk sarı Cm3 + iyonu olarak ortak + 3 oksidasyon durumunu sergiler; kimyasal olarak diğer tripozitif aktinoid elementlere ve lantanoid elementlere benzer. 4 oksidasyon durumu, siyah dioksit Cmo2’de ve florür iyonu ile karmaşık olan cm4 + iyonunda görülür.

Element Özellikleri

GrupAktinitlerErime Noktası1345°C, 2453°F, 1618 K 
PeriyotKaynama NoktasıBilinmiyor 
BlokFAğırlık (g cm−3)13.51 
Atom Numarası96 Göreceli Atom Kütlesi[247]  
20°C’de durumuKatıAna İzotoplar243Cm, 248Cm 
Elektron konfigrasyonu[Rn] 5f76d17s2 CAS Numarası7440-51-9 

Kullanım Alanları

Element elektrik ekipmanlarının güç temin etmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca uzay biliminde yapılan araştırmalar için de kullanıldığı bilinmektedir. Bilinen herhangi bir biyolojik rolü bulunmamaktadır. Radyoaktif olmasından dolayı toksikdir. Sentetik tekstil ürünlerinde kullanılan sentetik materyallerin arasında küriyumun da yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca kalp pillerinde, uzay taşıtlarında ve uydularda çok çok az miktarda küriyum elementi kullanılabilmektedir. Küriyumun kullanım alanlarından en önemlisi medikal alanlarda kullanılan kalp pilleridir. Vücut içinde yer alan kalp pilleri vücut ile uyumlu şekilde çalışmalıdır ve haliyle bunun için elektrik ihtiyacı duymaktadır. Kalp pilleri ihtiyacı olan elektrik enerjisini pilin içerisinde yer alan küriyum bataryalarından sağlamaktadır. Yüksek radyoaktif bir elementin vücut içinde neden kullanıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Kalp pillerinde bulunan izotoplar kısmi yayıcı olan Cm-242’dir ve helyumun atom çekirdeğiyle eşittir. Kalp pili içinde yer alan Cm-242 kurşun geçirmez yeleğe benzetilmektedir. Vücudun içinde yer almasına rağmen radyoaktif etkilerinin insan bedenine geçmesine izin vermemektedir.

Küriyum nükleer reaktor içinde bulunan nötronun sıkışlaştırılması sonucunda küçük parçalar halinde elde edilebilmektedir. Yok denecek kadar az miktarda parçalar halinde doğal uranyum çökeltisi halinde bulunabilmektedir. Her yıl sadece bir kaç gram üretilmektedir.

Kaynak

https://www.britannica.com/science/curium-chemical-element

https://www.rsc.org/periodic-table/element/96/curium

https://study.com/academy/lesson/what-is-curium-used-for.html