Koronavirüs Hangi Yüzeyler Üzerinde Ne Kadar Hayatta Kalır?

İngiltere Tıp Dergisinde geçen hafta yayınlanan bir çalışma, yeni tip koronavirüs hakkında önemli bir detayın altını çizdi. Bu çalışma koronavirüsün birkaç gün boyunca bazı yüzeylerde hayatta kalabileceğini ve hatta birkaç saat boyunca aerosollerde saptanabileceğini bildirdi. Bu önemli araştırma, insan vücudu dışındaki bu yeni virüsün ömrü hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Ancak bazı uzmanlar da bu çalışmanın virüsün aslında günlerce yüzeylerde kalmadığını veya hava yoluyla kolayca bulaşabileceği anlamına gelmediğini öne sürmektedir.

Yapılan yeni araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri , Kaliforniya Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’ndenoluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar, SARS-CoV-2’nin stabilitesini test etmek amacıyla koronavirüs taşıyan parçacıkları havaya iterek bir insan öksürüğünü taklit etmek için bir nebülizör kullandılar. Virüsün aerosol formunda ne kadar stabil olduğunu test etmenin yanı sıra, araştırmacılar virüsün yüzey stabilitesini plastik, paslanmaz çelik, bakır ve karton olmak üzere dört farklı ortamda inceledi. Medyaya da bildirilen çalışmanın genel sonuçlarında, virüsün farklı yüzeylerde günlerce ve aerosol formunda birkaç saat hayatta kaldığını gösterilmektedir .

Bilim adamları, virüsün aerosollerde 3 saate kadar, bakırda 4 saate kadar, kartonda 24 saate kadar ve plastik ve paslanmaz çelikte 2 ile 2 güne kadar saptanabileceğini keşfettiler. Çalışma öncelikle virüsün çeşitli çevresel koşullar altında çürüme oranını araştırdı. Bu oran bir yarı ömür olarak bilinir ve virüs parçacıklarının %50’sinin ölmesi için gereken süreyi kaydeder. Virüsün yarı ömrünü anlamak, özellikle hastanelerde etkili halk sağlığı önlemleri oluşturmak için esastır.

Yüzeyler Üzerinde Koronavirüs Deneyleri

Örnek olarak paslanmaz çeliğe bakıldığında, bu yüzeydeki SARS-CoV-2’nin medyan yarı ömrünün yaklaşık 13 saat olduğunu belirtiliyor. Bununla birlikte, virüs yaklaşık üç gün boyunca algılana bilir boyutta kalıyor. Bu nedenle nihai sonuç olarak paslanmaz çelik üzerinde kalma oranı 2 ve 3 gün olarak belirleniyor. Ayrıca araştırmacılardan Gregory Poland, yüzeyde virüse rastlamanın virüsün bulaşıcı olacağı anlamına gelmediğini de belirtmiştir. Bir yüzeyin ne kadar bulaşıcı olduğu, tek bir laboratuvar çalışmasında kolayca değerlendirilemeyen çok sayıda çevresel faktöre bağlıdır. Örneğin, ışık ve ısı virüsün çürüme oranını hızlandırabilir. Ayrıca, bir virüsün belirli bir yüzeyde kalmasının nihai süresi, virüsün ilk etapta yüzeye ne kadar bulaştığına göre de değişir.

Amerikan Tıp Kolejleri Birliği’nden Ross McKinney, bir yüzeyden virüs kapabilmek için virüsün o yüzeye oldukça fazla olarak bulaşması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle anti-mikrobiyal bir materyal olan bakır, virüs için 3 buçuk saatlik bir yarı ömür göstermiştir. Çalışmada belirtilen diğer yarı ömürler ise, karton için 8 saatten biraz fazladır ve plastik için 16 saattir.

Bu nedenle, virüs kontamine posta veya kutulu bir teslimattan kapılabilmektedir. Ancak uzun süreli olan sevkiyatlarda virüsün hayatta kalması o süre zarfında mümkün değildir. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Elizabeth McGraw, eğer yüzeylerin virüs bulaştırma oranları çok yüksek olsaydı, virüsün çok kısa sürede tüm dünyaya yayılabileceğini bildirmiştir. İnsandan geçmesinden ziyade eğer malzemelerden geçseydi, Çin’den Avrupa’ya gelmesinin bu kadar uzun sürmeyeceğini bildirmiştir.

Kaynak

https://newatlas.com/health-wellbeing/covid19-novel-coronavirus-surfaces-days-aerosol-transmission/