Kontinü Tip Isıl İşlem Fırını

Kontinü tip fırın

Kontinü ısıl işlem fırınları, civata, somun, saplama gibi bağlantı parçaları,  pullar, rondelalar, ince sac parçalar için karbürizasyon, karbonitrasyon, tavlama, sertleştirme, temperleme işlemleri yapmaya uygun endüstriyel seri ısıl işlem fırınlarıdır. Kontinü ısıl işlem fırınları , ön yağ giderme-yıkama, ısıtma, soğutma-su verme tankı,çıkış yağ giderme-yıkama, temperleme gibi üniteleriyle tek başına bir tesistir.

Üretilen parçalara istenilen mekanik özellikleri kazandırmak için, kontinü tip atmosfer kontrollü ısıl işlem fırınlarında ıslah ve sementasyon işlemleri yapılır. Sementasyon işlemi çeliğe karbon nüfus ettirilmesi olarak tanımlanabilir. Karbon emdirilmesi işlemi çelik parçasının CO ihtiva eden bir ortamda, östenit faz sıcaklığına kadar ısıtılmasıyla, gaz- metal reaksiyonu sonucu oluşur. Genellikle 850- 950°C arasında bir sıcaklık kullanılır ve bu sıcaklığa “sementasyon sıcaklığı’” denir. Bu işlem ile vidalarda 750HV’ye kadar yüzey sertliklerine ulaşılır. 

Kontinü tipte olan fırın, ısıl işlem görecek malzemeyi özel tasarım hareketli taban sayesinde eşit aralıklarda taşıyarak ısıl işlem görmesini sağlamaktadır. Isıl işlem görecek olan malzemeler sürekli ilerleyen bir bant vasıtasıyla ısıl işlem gördükten sonra ısıl işlem yağına girerek ani soğumadan dolayı sertlik kazanır. Daha sonra aynı bant yardımıyla yağ haznesinden yıkama haznesine doğru aktarılır. Bant hareketi durmadan devam eder ve yıkanmış olan malzemeler meneviş fırınlarına aktarılır. Meneviş işlemi biten malzeme çıkış bölgesinden kasalara doldurulur.

Bu tip fırınlarda kısa sürede sürekli malzeme girdisi yapılabildiğinden dolayı verim oldukça yüksektir. Sürekli ilerleyen bandın hızını belirleyen parametre süredir. Dolayısıyla sürenin uzun seçilmesi bandın hızını yavaşlatarak, malzemenin fırın içerisinde daha fazla kalmasını sağlayacaktır. Aynı parametre meneviş işlemi için de geçerlidir. Kontinü fırınlar içerisinde kullanılan koruyucu gazlardan dolayı malzemede oluşabilecek tufal ihtimali ortadan kalkmaktadır.

Kontinü fırınlarda en önemli konu bakımlarının düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Aksi takdirde birçok hata ile karşılaşma ihtimalimiz yüksektir.